PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Platforma kooperacyjna Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału turystycznego pomiędzy regionami Polski Wschodniej

Działanie: I.4: Promocja i Współpraca

Nazwa projektu: Platforma kooperacyjna Gminy Bełżec oraz Gminy

i Miasta Ulanów szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału turystycznego pomiędzy regionami Polski Wschodniej

Wartość projektu: 400 815,76 PLN

Wartość dofinansowania: 352 634,18 PLN

Okres realizacji:  01.11.2012 r. – 30.09.2014 r.

Platforma kooperacyjna Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału turystycznego pomiędzy regionami Polski Wschodniej

Projekt miał charakter partnerski, w którym uczestniczyły Gmina i Miasto Ulanów ( woj. podkarpackie) oraz Gmina Bełżec (woj. lubelskie), pełniąca funkcję lidera. Głównym celem projektu było nawiązanie kooperacji pomiędzy partnerami oraz podjęcia wspólnych działań przyczyniających się do wzrostu zainteresowania ofertą turystyczną obu regionów.

W ramach realizacji zadań przewidzianych w projekcie opracowano długoterminowy dokument strategiczny pn.: „Strategia Rozwoju Współpracy i Promocji Turystyki Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów na lata 2013 – 2020”. Opracowanie strategii poprzedziły badania i analizy.  

Zorganizowano cztery konferencje poruszające kluczowe zagadnienia odnoszące się do promocji walorów przyrodniczych i kulturowych, rozwoju gospodarczego, oraz nawiązania sieci współpracy międzyregionalnej.

W ramach działań informacyjno – promocyjnych wykonano: witacze, tablice informacyjno – promocyjne, albumy, kronika, wspólny przewodnik turystyczny. Obok walorów turystycznych regionu podkreślano w nich inwestycyjny potencjał poszczególnych gmin.

Wykorzystano także możliwości, jakie dają nowe media - opracowano dwie podstrony internetowe, interaktywny plan miasta oraz panoramy sferyczne.

Efektem realizacji projektu jest zawiązanie trwałego partnerstwa pomiędzy gminami, które procentuje podejmowaniem nowych, wspólnych inicjatyw. Działania promocyjne przyczyniły się natomiast do podniesienia poziomu wiedzy na temat potencjału turystycznego, kulturalnego oraz gospodarczego województw lubelskiego i podkarpackiego.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj