PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej

Nazwa działania: I.4 Promocja i Współpraca

Nazwa projektu: Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej

Nazwa beneficjenta: Gmina Żmudź

Wartość projektu: 620 562,86 PLN

Wartość dofinansowania: 557 399,57 PLN

Okres realizacji: 01.09.2012 r. – 31.08.2014 r.

Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej

Celem projektu było wykreowanie ponadregionalnej, trwałej współpracy na rzecz rozwoju regionu i wykorzystania jego potencjału gospodarczego, kulturowego i turystycznego. Projekt realizowany był w partnerstwie gmin: Żmudź i Dubienka (powiat Chełmski), Tyszowce (powiat Tomaszowski), Wielkie Oczy i Stary Dzików (powiat Lubaczowski). 

W proces zostały zaangażowane także miejscowe środowiska biznesowe i naukowe.

W ramach realizacji projektu opracowano i wdrożono wspólną, długofalową politykę wspomagającą rozwój regionu. Zorganizowano sześć konferencji poświęconych problemom związanym z niedostatecznym stopniem innowacyjności gospodarek gmin, ich uzależnieniem od tradycyjnych branż i trudnościach w adaptacji nowoczesnych rozwiązań. Spotkania były także okazją do wypracowania wspólnych pomysłów na przezwyciężenie barier rozwojowych regionu oraz podniesienie atrakcyjność obszaru dla inwestorów branż innowacyjnych.

Na potrzeby projektu została stworzona strona internetowa www.kierunekwschod.pl , na której publikowane były informacje na temat działań realizowanych w projekcie oraz potencjału kulturowego, gospodarczego i turystycznego regionu. Dodatkowe działania promocyjne to min.: druk i dystrybucja folderów promocyjnych, opracowanie wirtualnego spaceru, wykonanie witaczy i tablic informacyjno – promocyjnych. Obok walorów turystycznych regionu podkreślano w nich inwestycyjny potencjał poszczególnych gmin.

Efektem realizacji projektu jest zawiązanie trwałego partnerstwa pomiędzy gminami, które procentuje podejmowaniem nowych, wspólnych inicjatyw. Trwają także rozmowy z potencjalnymi inwestorami, chcącymi ulokować swoje przedsiębiorstwa w regionie.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj