PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej

Nazwa działania: I.4 Promocja i Współpraca

Nazwa projektu: Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej

Nazwa beneficjenta: Gmina Drohiczyn; ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn

Wartość projektu: 1438362,00 PLN

Wartość dofinansowania:  1 294 525,80 PLN

Okres realizacji: 2012-2014

Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej

Sześć samorządów województwa Podlaskiego i Lubelskiego zawarło partnerstwo w celu wypracowania wspólnego długookresowego kierunku rozwoju oraz realizacji działań promocyjnych regionu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 w dolinie Bugu. Obok gmin: Drohiczyn, Ciechanowiec, Konstantynów, Perlejewo, Janów Podlaski, Siemiatycze, w projekcie brały udział także środowiska naukowe, biznesowe i organizacje pozarządowe z regionu.

W ramach realizacji zadania pn.: “Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej” wykonano ekspertyzy oraz opracowano szczegółową koncepcję rozwoju. W ramach podjętych działań promocyjnych wykupiono emisję spotów radiowych i programów telewizyjnych oraz wydano albumy prezentujące region. Zorganizowano także jarmarki dla mieszkańców i turystów oraz uruchomiono stronę internetową PięknyBug, prezentującą potencjał przyrodniczy, gospodarczy, turystyczny i kulturowy nadbużańskich miejscowości.

Dzięki szeroko zakrojonej promocji nastąpiła zmiana postrzegania obszarów objętych projektem jako peryferyjnego regionu Polski, natomiast współpraca pomiędzy gminami procentuje do dziś, podejmowaniem nowych inicjatyw.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj