PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej

Działanie: I.4. Promocja i współpraca

Nazwa projektu: Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej

Nazwa beneficjenta: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Wartość projektu:  3 915 800,00zł

Wartość dofinansowania:  3 542 220,00zł

Okres realizacji: 01.07.2012 - 31.05.2015 r.

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej

Celem projektu było stworzenie trwałych ram współpracy pomiędzy instytucjami i przedsiębiorstwami działającymi w obszarze usług turystycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Klaster funkcjonuje w oparciu o zasady partnerstwa, a korzyści jakie daje przynależność do niego to przede wszystkim efektywniejsza promocja i redukcja kosztów z nią związanych, łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego i poszerzania kompetencji pracowników. To zaś bezpośrednio przyczynia się do wzrostu liczby klientów i obrotów.

W ramach projektu zrealizowano m.in. kampanie promocyjne, zagraniczne misje oraz udział w targach i konferencjach branżowych. Przeprowadzono także badania mające na celu zidentyfikowanie nisz rynkowych i stworzenie adekwatnych dla nich specjalistycznych produktów turystycznych.

Dzięki stworzeniu trwałych ram współpracy oraz działań promocyjnych realizowanych w ramach projektu wzmocniła się pozycja poszczególnych członków Klastra oraz całego makroregionu, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej zrzesza 36 podmiotów:

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, Stowarzyszenie „Mazurska Kraina”, Towarzystwo Amicus, Podlaska Fundacja Sportu Turystyki i Ochrony Przyrody "SWT", Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Fundacja Zielone Płuca Polski, Stowarzyszenie Euroregion „Niemen”, Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski, Fundacja Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych MACTO, PWHU „Zbyszko” Sp. z o.o., Margo Meble s.c., Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe „Zamek Ryn” Sp. z o.o., Kiermusy Dworek nad Łąkami, Gastro Strefa s.c., Biuro Turystyki "BIAL-TUR",  Hotel Warszawa, Best Western Hotel Żubrówka, Best Western Hotel CRISTAL, Biuro Usługowo – Handlowe „MIRAGE” Mirosław Szyszko, PUH PRO Włodzimierz Ciesłowski, Kamienica Sp. z o.o., Hotel Podlasie, Hotel Gołębiewski w Białymstoku, BiaVita Sp. z o.o., Hotel Anders, Bobrowa Dolina, WOSIR Szelment, Grupa Amax, Eurofirma Media Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku (WSFiZ), Politechnika Białostocka.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj