PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej

Działanie I.4. Promocja i współpraca

Nazwa projektu: Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej

Nazwa beneficjenta: Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach; ul. Innowacyjna 1; 16-400 Suwałki

Wartość projektu: 4 689 500 PLN

Wartość dofinansowania:  3 587 467,50 PLN

Okres realizacji: 1.01.2010 r. - 31.06.2015 r.

Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej

Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej (KEC) został powołany jako odpowiedź na wyzwania rozwojowe stojące przed Polską północno-wschodnią, wśród których wymienić należy przede wszystkim: podnoszenie kompetencji informatycznych w regionie, przeciwdziałanie marginalizacji informacyjnej mieszkańców regionu, wzrost wykorzystywania środków teleinformatycznych w sektorze publicznym. Liderem projektu był Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

W ramach zadań realizowanych w projekcie opracowano Strategię Rozwoju oraz Strategię Marketingową Klastra. W oparciu o te dokumenty przeprowadzono działania promocyjno-informacyjnych. W trakcie trwania projektu zorganizowano szereg spotkań, szkoleń i konferencji dla członków Klastra z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Ważnym działaniem było stymulowanie rozwoju i doskonalenie współpracy w zakresie świadczenia usług edukacji cyfrowej pomiędzy instytucjami skupionymi wokół Klastra. Rozbudowa oferty edukacyjnej była poprzedzona badaniami potrzeb i popytu poszczególnych grup potencjalnych klientów w zakresie edukacji cyfrowej i usług komplementarnych.

Realizacja projektu przyczyniła się do zbudowanie na terenie Polski Północno-Wschodniej nowoczesnego, konkurencyjnego środowiska edukacyjnego technik cyfrowych.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj