PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu

Nazwa działania:  I.4 Promocja i Współpraca

Nazwa projektu: Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu

Nazwa beneficjenta: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Wartość projektu:  4 422 200,00 PLN

Wartość dofinansowania:  3 979 980,00 PLN

Okres realizacji: 01.01.2010 - 31.12.2014

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu był innowacyjną formą współpracy firm i instytucji świadczących usługi skierowane do szeroko pojętego biznesu. Jego głównym zadaniem było podniesienie konkurencyjności firm działających w regionie województwa podlaskiego.

Formy wsparcia zrealizowane w projekcie:

- Organizowanie współpracy, komunikacji i wymiany informacji między uczestnikami Klastra;

- Tworzenie relacji między przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi i naukowymi oraz  instytucjami otoczenia biznesu;

- Nawiązywanie współpracy z podmiotami spoza Klastra oraz spoza regionu Polski Wschodniej;

- Realizacja wspólnych projektów o charakterze biznesowym, badawczym, edukacyjnym, szkoleniowym;

- Wspólna realizacja projektów i inwestycji jako podstawa obniżenia kosztów i ryzyka;

- Pozyskiwanie zleceniodawców, w tym zagranicznych, dla działań inwestycyjnych w ramach powiązania klastrowego;

- Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inicjatyw klastrowych.

W ramach Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu działa 25 firm i instytucji. Są to zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i duże jednostki naukowe, jak np. Uniwersytet w Białymstoku. Jednostką koordynującą projekt było Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe.

Członkowie Klastra:

Uniwersytet w Białymstoku; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe; EuroFirma Media; Tomas Consulting; ECDS Polska; Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO; Towarzystwo Amicus; Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju; Capitales Finanse; BV Sp. z o.o; Epicenter Polska; Butik Kreatywny 7sztuk.pl; KADR; Info Graph; Consultor; PRO100 DRUKARNIA; GLOBART Print; Centrum Nowych Technologii; Kancelaria Radców Prawnych Rurewicz i Partnerzy; Regionalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości PIAST, Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka, Stowarzyszenie Mecenas, Streb Polska, Arando Sp. z o.o., Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Kancelarie CLS, Widykator Polska.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj