PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w ramach Wschodniego Klastra Obróbki Metali

Nazwa projektu:  Podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w ramach Wschodniego Klastra Obróbki Metali

Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie

Wartość projektu: 3.578.200,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3.220.380,00 PLN

Okres realizacji:  01.01.2010 – 31.12.2014

Podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w ramach Wschodniego Klastra Obróbki Metali

Głównym celem projektu prowadzonego przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie było stworzenie firmom szans na podniesienie innowacyjności usług oraz dotarcie do nowych odbiorców.

Działania podjęte w ramach realizacji projektu to między innymi organizacja seminariów i konferencji. Przedstawiciele firm zrzeszonych w Klastrze brali udział w zagranicznych misjach branżowych do Niemiec, Francji, Rosji i Szwecji. Działalność Wschodniego Klastra Obróbki Metali prezentowano podczas konferencji, targów i innych spotkań branżowych, organizowanych przez instytucje zewnętrzne.

W ramach realizacji projektu podjęto działania promocyjne, w tym druk i dystrybucja broszur, ulotek, artykuły sponsorowane. Powstała także internetowa baza firm oraz instytucji należących do Klastra – WschodniKlaster.pl.

W ramach współpracy badawczo – rozwojowej z instytucjami naukowymi podpisano porozumienie m.in. z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej. Firmy otrzymały także dofinansowanie na współpracę ze sferą nauki w celu rozwiązywania problemów występujących w działalności przedsiębiorstw.

Wschodni Klaster Obróbki Metali zrzesza ponad 90 firm z województw Polski Wschodniej. Do Klastra należą zarówno przedsiębiorstwa niewielkie, jak i duże, zatrudniające ponad 300 pracowników. Dzięki projektowi udało się podnieść ich konkurencyjność, która w dalszej perspektywie będzie miała przełożenie na rozwój gospodarki regionu.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj