PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Lokalne Centra Obsługi Inwestora

Nazwa działania: 1.4. Promocja i współpraca

Nazwa projektu: Lokalne Centra Obsługi Inwestora

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry" ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny

Wartość projektu: 9.794.600,00 PLN

Wartość dofinansowania:  8.786.022,96 PLN

Okres realizacji: 01.01.2010 r. - 31.12.2014  

Lokalne Centra Obsługi Inwestora

Projekt pn. "Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway" był oddolną gmin, przedsiębiorców i lokalnych stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich (LGD).

Celem projektu było ułatwienie firmom i instytucjom (działającym na terenach województw Polski Wschodniej) dotarcia z informacjami o prowadzonej działalności do inwestorów, kooperantów i importerów, poprzez wykorzystanie najnowszych narzędzi promocji, w tym technologii IT.

W ramach realizacji projektu powstał nowoczesny system komunikacji biznesowej - wortal LCOI, który jest wciąż aktualizowaną bazy danych ofert inwestycyjnych, produktowych i usługowych. Narzędzie opracowane według obowiązujących standardów, spełnia oczekiwania klientów i oferowane jest nieodpłatnie wszystkim podmiotom i jednostkom, których statutowym i biznesowym zadaniem jest promocja gospodarczo-turystyczna regionu oraz przedsiębiorstw tam działających. Platforma to także wirtualne miejsce biznesowych spotkań, wymiany poglądów i przekazu informacji w grupach branżowych.

Dodatkowo prowadzona była promocja regionu Polski Wschodniej jako terenu atrakcyjnego gospodarczo oraz turystycznie. Realizacja tego zadania polegała między innymi na udziale w międzynarodowych targach, konferencjach, misjach, współpracy z mediami, produkcji i dystrybucji materiałów promocyjno-informacyjnych oraz porad oferowanych przedsiębiorcom z regionu.

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia dostępu do rynku odbiorców oraz inwestorów firm i instytucji działających w pięciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj