PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej

Nazwa działania: I.4. Promocja i współpraca

Nazwa projektu: Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej

Nazwa beneficjenta: Polska Agencja Informacji I Inwestycji Zagranicznych S.A.; ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa

Wartość projektu: 100 520 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 100 520 000,00 PLN

Okres realizacji: 2009-2015

Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej

Program miał na celu zaprezentowanie w sposób systemowy i spójny pięć województw o olbrzymim potencjalne inwestycyjnym. Działania podejmowane w ramach projektu dotyczyły zarówno promocji wizerunkowej Polski Wschodniej jak i bezpośredniej promocji jej potencjału gospodarczego. Realizowane w ramach projektu zadania kierowane były do potencjalnych inwestorów, zarówno polskich, jak i zagranicznych oraz firm zainteresowanych intensyfikacją współpracy gospodarczej, a także środowisk okołobiznesowych i opiniotwórczych.

Promocja bezpośrednio odbywała się przede wszystkim poprzez uczestnictwo przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy regionów grup docelowych w targach, konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych i wystawach. Zorganizowano także szereg wizyt studyjnych zagranicznych dziennikarzy.

Działania promocyjno-informacyjne, dostarczające informacji o makroregionie prowadzone były zarówno w Polsce jak i za granicą (Niemcy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny, USA, Francja, Korea Południowa, Wielka Brytania). Seria niebanalnych spotów reklamowych „Dlaczego nie zainwestowałeś w Polsce Wschodniej?” została zauważona w wielu branżowych na całym świecie magazynach. 

Odbiorcami komunikatów promocyjnych były, a w szczególności potencjalni inwestorzy zagraniczni: międzynarodowe przedsiębiorstwa inwestujące w regionach europejskich o podobnym charakterze geograficznym, gospodarczym, kadrowym oraz inwestorzy zagraniczni obecni w Polsce. Działania były intensyfikowane w okresie Prezydencji Polski w Unii Europejskiej oraz w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej - Euro 2012.

Program został bardzo dobrze odebrany przez środowisko polskich i zagranicznych przedsiębiorców, ale przede wszystkim przyczynił się do zainteresowania inwestorów zagranicznych ofertą gospodarczą  województw przy wschodniej granicy Unii Europejskiej. 


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj