PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego

Nazwa działania: Wspieranie innowacji

Nazwa projektu: Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Mielec

Wartość projektu: 13.576.715,19 PLN

Wartość dofinansowania: 11.539.664,84 PLN

Okres realizacji: 2013 - 2015

Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW

6 listopada 2015 roku oficjalnie otwarto Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla Małych Firm (MinP). Obiekt powstał na obszarze przemysłowym należącym do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.

Budynek o powierzchni użytkowej ponad 1120 m2 wyposażony jest w sieć energetyczną wraz z transformatorową stacją kontenerową. W ramach realizacji projektu wykonano także odpowiednią infrastrukturę – chodniki, drogi dojazdowe, miejsca parkingowe oraz teren zielony.

Obiekt zaprojektowany został w układzie modułowym – wyodrębniono trzynaście oddzielnych lokali. W boksach, obok części usługowo-produkcyjnej są także pomieszczenia socjalne i sanitarne. Wszystkie zostały wykonane w jednakowym standardzie. Lokale mają zróżnicowane powierzchnie użytkowe – od 71,36m2 do 153,83m2 – jednak w razie konieczności można je łączyć w większe całości.

Oferta skierowana jest do małych firm prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. Za eksploatację i utrzymanie inkubatora oraz za świadczenie usług inkubacyjnych dla przedsiębiorców odpowiadał będzie wyłoniony przez Beneficjenta Operator – Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Drugą częścią projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego, poprzez budowę i rozbudowę łącznika komunikacyjnego ul. COP-u z drogą powiatową nr 1141 R (ul. Wojska Polskiego).

Oddana do użytku droga zapewniła dostępność komunikacyjną rozległych, niezabudowanych terenów inwestycyjnych, przeznaczonych głównie dla przedsiębiorców po zakończonym procesie inkubacji w MInP, podmiotów prowadzących działalność produkcyjną w inkubatorach In-TECH I i In-TECH II oraz także inwestorów planujących inwestycje w Mielcu.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj