PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego

Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego

Nazwa beneficjenta: Kielecki Park Technologiczny; ul.Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

Wartość projektu: 126 665 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 86 464 000,00 PLN

Okres realizacji:  26 października 2012 – do 31 grudnia 2015 r.

Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego

W grudniu 2015 roku zakończył się projekt „Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego” mający na celu rozszerzenie oferty parku o nową przestrzeń dla przedsiębiorców i inwestorów.

Dla branży IT i młodych firm wybudowano Zespół Inkubatorów. W obiekcie o powierzchni ponad 5 tys. m kw. oprócz pomieszczeń biurowych i produkcyjnych znalazły się także laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt, które są udostępniane lokatorom nieodpłatnie. Budynek dedykowany jest przede wszystkim firmom z branży teleinformatycznej.

W ramach realizacji zadania wybudowano także trzy hale produkcyjne z zapleczem badawczo-rozwojowym, infrastrukturą socjalno-biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą. Hale dedykowane są branży przemysłowej. Dla dodatkowego wsparcia działalności przedsiębiorców powstały nowoczesne centra rozwojowe: Centrum Druku 3D oraz Centrum Kompetencji i Kreatywności w zakresie Fashion Design. Wokół Parku stworzono atrakcyjne tereny inwestycyjne, w których swoje firmy lokować mogą przedsiębiorcy z branż wysokich technologii.

Nie zapomniano także o najmłodszych mieszkańcach Kielc, dla których powstało Energetyczne Centrum Nauki, w którym odbywają się warsztaty i wykłady. W przestrzeni centrum znajduje się interaktywna wystawa dotycząca energii i energetyki, a także laboratorium, audytorium oraz kameralne kino 3D, przeznaczone do projekcji popularnonaukowych.

Warto podkreślić, że wszystkie budynki zaprojektowane były przez projektantów wyłonionych w konkursach, które cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska architektonicznego. W nowych obiektach zastosowano rozwiązania przyjazne środowisku, wykorzystując energooszczędne urządzenia i technologie, jak np. System Zarządzania Energią, czy panele fotowoltaiczne, które znalazły się na wszystkich elewacjach. W ramach projektu zrealizowano także zadania wspólne dla wszystkich obiektów, jak budowa parkingów, rekultywacja terenów zielonych, rozwój infrastruktury teleinformatycznej KPT.

Kielecki Park Technologiczny stworzył atrakcyjną przestrzeń dla przedsiębiorców i zmienia charakter zaniedbanej poprzemysłowej dzielnicy miasta. Rozbudowa infrastruktury KPT została uznana za jedną z najlepszych inwestycji w plebiscycie prowadzonym przez serwis Portalsamorzadowy.pl, który miał na celu wyłonienie najciekawszych realizacji przyczyniających się do rozwoju gospodarki i regionu pięciu województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

W perspektywie długofalowej, rozwój infrastruktury dedykowanej przedsiębiorcom opierającym swoją działalność na zaawansowanych technologiach przyczyni się do gospodarczego ożywienia regionu Kielecczyzny.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj