PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego

Działanie: I.3 Wspieranie innowacji

Nazwa projektu:Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Puławy; ul. Lubelska 5; 24-100 Puławy

Wartość projektu: 37 335 255,45 PLN

Wartość dofinansowania: 31 080 628,37 PLN

Okres realizacji: 2013 - 2015

Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego

Głównym celem projektu  była poprawa wizerunku i przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionu poprzez zapewnienie warunków do prowadzenia działalności opartej na wiedzy. Jego osiągnięcie możliwe było dzięki poszerzeniu oferty Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, poprzez doposażenie w aparaturę naukową służącą do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Prowadzone w PPNT badania dotyczą nowoczesnych rozwiązań w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym, medycznym i materiałowym.

W ramach przedsięwzięcia zostały utworzone oraz wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą cztery laboratoria: Materiałów biodegradowalnych; Związków biologicznie aktywnych; Centrum badawczo-rozwojowe w obszarze implantów i nowych technologii medycznych oraz Centrum badawczo-rozwojowe w obszarze nowych technologii materiałowych.

Projekt wpłynął pozytywnie na ofertę proponowaną przez Park i jego konkurencyjność, a co za tym idzie na rozwój jednostek naukowo-badawczych działających w jego obszarze. Poszerzenie oferty dla przedsiębiorstw wykorzystujących nowe technologie wpiera nowoczesne gałęzie gospodarki w regionie lubelskim oraz ma szansę na przyciągnięcie klientów z sektora badań stosowanych i wdrożeniowych.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj