PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Infrastruktura zaplecza badawczo-rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa

Nazwa działania: I.3 Wspieranie innowacji

Nazwa projektu: Infrastruktura zaplecza badawczo-rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” realizowany jest przez URSUS S. A.

Nazwa beneficjenta: URSUS S.A. Frazerów 7, 20-209 Lublin

Wartość projektu: 23 641 562,44 PLN

Dofinansowanie: 7 974 801 PLN

Okres realizacji projektu: 23.02.2012 r. – 30.06.2015 r.

Infrastruktura zaplecza badawczo-rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa

URSUS to najstarsza polska marka produkująca ciągniki oraz maszyny rolnicze. Spółka jest jedyną z segmentu produkcji urządzeń na potrzeby rolnictwa notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Głównym celem projektu pn. “Infrastruktura zaplecza badawczo-rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” była poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych.

W ramach realizacji prac wykonano termomodernizację infrastruktury kubaturowej przeznaczonej do realizacji prac badawczo-rozwojowych. W halach A, B i C wyremontowano dachy, wymieniono i przebudowano okna, wykonano nowe instalacje wewnętrzne oraz przyłącza, a także wylano nowe posadzki pozwalające na poruszanie się pojazdów wielkogabarytowych. Kompleksowe  i nowoczesne zagospodarowanie otoczenia hal poprzez modernizację placów manewrowych, nowe instalacje spławne, stworzenie zielonych enklaw wpłynęło na poprawę  wykorzystania zasobów środowiska naturalnego. Zmodernizowano także pomieszczenia przeznaczone do realizacji prac inżynierskich.

W obiekcie zainstalowane zostało nowoczesne wyposażenie diagnostyczne do badań pojazdów, wyposażenie komputerowe oraz specjalistyczne oprogramowanie do realizacji prac konstrukcyjnych, badawczych i do analiz inżynierskich. Dzięki zakupionej aparaturze możliwa jest realizacja prac badawczych oraz budowa prototypów poszczególnych części oraz całych układów  i urządzeń.

Dzięki realizacji projektu wzrósł potencjał badawczo-rozwojowy spółki i zapewnione zostały warunki do współpracy z innymi firmami oraz ośrodkami naukowymi. To natomiast wpłynie na umocnienie firmy jako lidera na rynku Polskim oraz jednego z wiodących przedsiębiorstw w Europie.  


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj