PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie

Nazwa działania: Oś priorytetowa I - Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 - Wspieranie innowacji.

Nazwa projektu: Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie

Nazwa beneficjenta:  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

Wartość projektu: 12 353 939,29 PLN  kwota może ulec zmianie, wniosek o płatność końcową weryfikowany jest przez IP

Wartość dofinansowania: 11 118 545,36 PLN kwota może ulec zmianie, wniosek o płatność końcową weryfikowany jest przez IP

Okres realizacji: 05.08.2011 – 17.11.2015 r.

Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Celem projektu było przygotowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki oraz rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych w zakresie gastronomii, dietetyki i biooceny żywności.

W ramach projektu powstał budynek, w którym utworzono nowe pracownie badawcze. Laboratoria zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do prowadzenia badań z zakresu gospodarki żywnościowej oraz produkcji rolno-spożywczej na najwyższym światowym poziomie.

W ramach jednostki utworzono specjalistyczne pracownie badawcze:

●Laboratorium analiz chemicznych

●Laboratorium fizykochemii i instrumentalnej oceny żywności

●Laboratorium ekstrakcji i mineralizacji

●Pracownia projektowania zakładów gastronomicznych / Pracownia anatomii i fizjologii

●Pracownie specjalistyczne w tym: badania składu ciała, badań densometrycznych, profilaktyki i edukacji żywieniowej

●Pracownia specjalistyczna badania wydatków energetycznych

●Pracownia biostatystyki

●Pracownia behawioralnych uwarunkowań żywienia

●Pracownia dietetyczna

●Pracownia badań biochemicznych stanu odżywienia

●Pracownia biologicznych badań żywieniowych

●Pracownia Analizy Sensorycznej.

W Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności prowadzone są badania naukowe nad żywieniowymi i behawioralnymi uwarunkowaniami otyłości i chorób metabolicznych, współzależnością wzorów spożycia żywności i ryzykiem chorób żywieniowo-zależnych, efektywnością profilaktyki i edukacji żywieniowej skierowanej na wydłużenie życia i poprawę jego jakości u ludzi w różnym wieku. Działalność ośrodka wspiera specjalistów branży gastronomicznej oraz dietetyków i edukatorów.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj