PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu

Nazwa działania: I.3 Wspieranie Innowacji

Nazwa projektu: Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu

Nazwa beneficjenta: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej.

Wartość projektu: 13 641 203,75 PLN

Wartość dofinansowania: 12 235 697,51 PLN

Okres realizacji: 2012 – 2015

Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań diagnostycznych
i terapeutycznych narządu ruchu

W ramach projektu dokonano adaptacji budynku będącego własnością Filii Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego na potrzeby utworzenia laboratorium. Projekt zakładał także wyposażenie jednostki w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny.

Laboratorium spełnia dwa zadania:

●      zadaniem pierwszego laboratorium będą badania z wykorzystaniem urządzeń posiadających możliwość symulowania obciążenia układu ruchu podczas lokomocji,

●      zadaniem drugiego laboratorium będą badania w warunkach naturalnego obciążenia układu ruchu (naturalnej lokomocji).

Dzięki projektowi pracownicy uczelni będą mogli prowadzić wszechstronne badania naukowe dot. narządu ruchu, takie, jak analiza chodu, biegów i skoków, analiza obciążeń aparatu ruchu w różnych dysfunkcjach, analiza składu ciała, komputerowe badanie stóp, ocena aktywności fizycznej, badania obciążeniowe, ocena aktywności fizycznej, równowagi
i percepcji, rejestracja i analiza ruchów człowieka w 3D, badanie dociążenia stóp, trójwymiarowa analiza kręgosłupa i postawy ciała. W ośrodku odbywać się może także pourazowa diagnostyka i rehabilitacja.

Realizacji projektu przyczyni się do wzrostu znaczenia Uczelni jako wiodącej jednostki w badaniach nad narządem ruchu.  


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj