PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych -INCBR w Puławach

Działanie: I.3 Wspieranie Innowacji

Nazwa projektu: Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych -INCBR w Puławach

Nazwa beneficjenta: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Wartość projektu: 43.971.000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 39.573.900,00 PLN

Okres realizacji: 01.10.2012 r. – 30.11.2015 r.

Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych - INCBR w Puławach

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach to instytucja zajmująca się kompleksowymi badaniami w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Celem projektu “Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych - INCBR w Puławach” było wzmocnienie potencjału badawczego jednostki oraz rozwój współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami z regionu Polski Wschodniej.

W ramach realizacji projektu powstał nowy obiekt wraz z pełnym wyposażeniem w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą. Laboratoria prowadzące działalność w Centrum spełniają wszelkie normy BHP, ochrony środowiska i standardy europejskie dzięki czemu diametralnie polepszyły się warunki pracy naukowców.

Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych w Puławach zostało oficjalnie otwarte 25 września 2015 roku i obecnie na jego terenie pracuje około 90 osób.

Do nowego gmachu przeniesiono pięć zakładów IUNG-PIB:

- Zakład Biochemii i Jakości Plonów,

- Zakład Mikrobiologii Rolniczej,

- Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin,

- część laboratoryjna Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów,


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj