PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie

Działanie: I.3 Wspieranie Innowacji

Nazwa projektu: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie

Nazwa beneficjenta: 

Wartość projektu: 76 000 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 68 400 00,00 PLN

Okres realizacji: grudzień 2011 – wrzesień 2015

Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie

Inwestycję zlokalizowano przy ul. Głębokiej na terenie istniejącego kompleksu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. W ramach projektu powstał obiekt złożony z dwóch równoległych budynków połączonych łącznikiem w poziomie pierwszego i drugiego piętra wraz z przyłączami, ukształtowaniem terenu, drogami, parkingami, ciągami pieszymi, zielenią oraz małą architekturą.

Budynki pełnią funkcję kliniczno-szpitalną oraz naukowo-badawczą. Klinika Dużych Zwierząt ma prawie 8 tys. metrów kwadratowych powierzchni, natomiast znajdująca się w budynku B Klinika Małych Zwierząt zajmuje powierzchnię niemal 3 tysięcy metrów kwadratowych.

W obiekcie znalazły się pracownie naukowe, laboratoria, pomieszczenia diagnostyczne, zabiegowe, bloki operacyjne i boksy dla zwierząt – w jednym budynku dla zwierząt dużych, w drugim dla małych. Zadbano także o pomieszczenia socjalne oraz sale audytoryjne, które pozwolą prezentować efekty badań.

W Centrum prowadzone są badania przemysłowe na potrzeby branży farmaceutycznej, przetwórstwa rolno-spożywczego i innych.

W nowym budynku swoje siedziby znalazły cztery katedry Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, zajmujące się chorobami zakaźnymi i wewnętrznymi, chirurgią i rozrodem zwierząt.

Centrum wykonuje m.in. badania metabolizmu substancji czy niestandardowego żywienia zwierząt. W przyszłości będzie można też skorzystać z usług banku genetycznego małych gryzoni.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj