PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie

Działanie:  Wspieranie Innowacji

Nazwa projektu: Laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie

Nazwa beneficjenta: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Wartość projektu: 67 475 515,93 PLN 

Wartość dofinansowania EFR: 49 662 617,00 PLN

Okres realizacji:  01.12.2011r. - 30.11.2015r.

Laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie

Celem nadrzędnym Projektu realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie było wzmocnienie potencjału Uczelni oraz przyspieszenie rozwoju i innowacyjności firm działających w branżach: mechanicznej, samochodowej, lotniczej, paliwowej, elektrycznej oraz biomedycznej.

W ramach realizacji projektu powstało „Laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie” wchodzące w skład nowoczesnego kompleksu naukowo-dydaktycznego Centrum Studiów Inżynierskich (CSI) w miejscowości Depułtycze Królewskie (gmina Chełm).

Laboratorium badań środowiskowych zaprojektowane zostało jako dwa obiekty jednokondygnacyjne o łącznej powierzchni 1 407,36 m2.

Oprócz budowy obiektu sfinansowano także zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjny laboratoryjnego, komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz meble i wyposażenie gospodarcze następujących pracowni:

●     Laboratorium wytwarzania struktur kompozytowych

●     Laboratorium badań NDT

●     Laboratorium badań korozyjnych

●     Laboratorium badań wytrzymałościowych, struktury i stanu warstwy wierzchniej

●     Laboratorium badań procesów obróbki kompozytów

●     Laboratorium badań wizyjnych, drgań i hałasu

●     Laboratorium badań mikroskopowych

●     Laboratorium badań termograficznych

●     Laboratorium badań elementów cienkościennych

●     Laboratorium badań manipulacyjnych

●     Laboratorium szybkiego prototypowania części

●     Laboratorium badań klimatycznych

●     Laboratorium - Hamownia

●     Laboratorium badań cząstek stałych

●     Laboratorium badań emisji spalin

●     Laboratorium badań silników

W laboratoriach prowadzone są badania w następujących obszarach: mechanika, lotnictwo, branża samochodowa. Dzięki wybudowaniu nowego obiektu badawczego, zwiększyła się liczba pracowników naukowych i technicznych zatrudnionych w PWSZ w Chełmie. Prowadzone w placówce badania umożliwią poszerzenie zakresu współpracy Uczelni z przedsiębiorstwami, a tym samym poprawę innowacyjności firm działających w regionie.

Realizacji projektu wzmocniła pozycję PWSZ w Chełmie jako wiodącego ośrodka badawczo-rozwojowy rozwojowego, będący zapleczem techniczno-wdrożeniowym dla nowych, energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj