PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

Działanie: I.3 Wspieranie Innowacji

Nazwa projektu: Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

Nazwa beneficjenta: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

Wartość projektu: 26,43 mln PLN

Wartość dofinansowania: 23,79 mln PLN

Okres realizacji: 10.08.2011 r. - 30.03.2015 r.

Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie aktywnie włącza się w badania praktycznego wykorzystania efektów badań naukowych. To była także główna przesłanka stojąca za wdrożeniem projektu pn. ”Centrum Badawczo-Innowacyjnego”. W jego ramach wybudowano nowy obiekt i wyposażono go w najnowocześniejszą aparaturę badawczą. Co ważne - kubatura obiektu pozwala na instalację dużych urządzeń (w tym linii pilotażowych) i umożliwi naukowcom realizację zadań badawczych o charakterze aplikacyjnym w obszarach badawczych odpowiadających zapotrzebowaniu przedsiębiorców z regionu.

Centrum Badawczo-Innowacyjne zajmuje się badaniami w dziedzinie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz produkcji wysokiej jakości żywności. W jego skład wchodzi siedem laboratoriów i dwie pracownie:

●      Laboratorium Ekstruzji

●      Laboratorium Biomasy Energetycznej

●      Laboratorium Żywności Funkcjonalnej

●      Laboratorium Wzrostu i Hodowli Glonów

●      Laboratorium Wzrostu i Adaptacji Roślin do Warunków Środowiskowych

●      Laboratorium Badań Erozyjnych

●      Laboratorium Mikrobiologii i Biochemii

●      Pracownia Analizy Struktury oraz Właściwości Nanomateriałów

●      Pracownia Przygotowywania Prób

Obecnie naukowcy pracujący w centrum prowadzą badania m.in. nad wytwarzaniem energii z alg, nad innowacyjną linią produkcji oleju rzepakowego czy zagospodarowaniem odpadów z biogazowni na nawozy.

Centrum Badawczo-Innowacyjne jest trzecią dużą inwestycją realizowaną przez Instytut Agrofizyki PAN w ramach PO RPW 2007-2013 i stanowi ważny element procesu tworzenia silnego ośrodka naukowo-badawczego w Lublinie, zajmującego się zagadnieniami energii odnawialnej, ochrony środowiska oraz produkcji żywności. Dzięki Centrum możliwe jest badanie pomysłów naukowców w skali półprzemysłowej i sprawdzenie ich potencjału gospodarczego. To natomiast może się istotnie przyczynić do skrócenia drogi od pomysłu do wdrożenia go na skalę przemysłową. 


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj