PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nazwa działania: Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.

Nazwa projektu: Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin

Wartość projektu: 50 045 506,84 PLN.

Wartość dofinansowania: 38 684 702,95 PLN.

Okres realizacji: wrzesień 2012 - listopad 2015 roku.

Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego

Collegium Patholgicum UM w Lublinie to główny ośrodek w Polsce Wschodniej zajmujący się badaniami naukowymi w zakresie patomorfologii, patofizjologii i medycyny sądowej. Realizacja projektu umożliwiła wzmocnienie tej działalności i podjęcie współpracy w szerszym niż do tej pory zakresie.

W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych  nadbudowano, rozbudowano i przebudowano obiekt Collegium Pathologicum, dzięki czemu znacznie wzrosła zarówno powierzchnia laboratoryjna jak i powierzchnia pracowni. Zmodernizowano 13 laboratoriów, 55 pracowni, powstało 8 nowych pracowni oraz 2 aule wykładowe, które są  wyposażone w nowoczesny sprzęt naukowo-badawczy (łącznie  111 sztuk).

Inwestycja spełniła oczekiwania pracowników naukowych oraz studentów w zakresie współczesnych standardów najnowocześniejszych ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych. Collegium Pathologicum to dziś jeden z nielicznych w kraju zakładów medycyny sądowej, w których funkcjonuje nowoczesna Pracownia Badań Obrazowych wyposażona w tomograf komputerowy i cyfrowe rtg (tzw. Virtopsja®, czyli wirtualna autopsja). Natomiast zmodernizowana Pracownia Toksykologii jest  najlepiej wyposażoną pracownią wśród pozostałych zakładów medycyny sądowej w Polsce.

Nowy obiekt użytkują pracownicy naukowi Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej, Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej, Katedry i Zakładu Patofizjologii, Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej oraz Samodzielnej Pracowni Biologii Medycznej. Z nowej infrastruktury laboratoryjnej mogą korzystać również inne zainteresowane jednostki oraz podmioty gospodarcze działające na rzecz nauki. Przewiduje się także transferowanie wyników prowadzonych do gospodarki (m.in. dla branży medycznej, farmaceutycznej, rolniczej, biotechnologicznej i ochrony środowiska).

Zmodernizowana infrastruktura laboratoryjna umożliwia realizację innowacyjnych projektów badawczych na wysoko–specjalistycznej aparaturze naukowo-badawczej, dzięki czemu zwiększy się jakość, ilość i zakres prowadzonych badań, a także konkurencyjność Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie.  


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj