PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI

Działanie:  I.3. Wspieranie Innowacji

Nazwa projektu: Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI

Nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

Wartość projektu: 29 054 649,75mln. PLN

Wartość dofinansowania: 24 696 452,28 mln. PLN

Okres realizacji: 01.07.2012 r. - 30.11.2015 r.

Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI

Poszerzanie możliwości ludzkiego mózgu, poprawianie wyników wyczynowych sportowców, zwiększenie trwałości układów mechanicznych – to tylko niektóre z efektów badań prowadzonych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie dziEki wdrożeniu projektu pn. „Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI”.

W ramach Projektu w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie utworzono specjalistyczne laboratoria wyposażone w nowoczesny, zaawansowany i zarazem innowacyjny sprzęt badawczy. Umożliwiają one badania z zakresu transportu, zdrowia publicznego oraz psychologii eksperymentalnej. Na potrzeby laboratoriów zakupiono ponad 470 elementów różnego typu wyposażenia i oprogramowania, co znacznie zwiększyło możliwości  badawcze WSEI.

W ramach projektu zostały utworzone:

Laboratoria transportu:

Laboratorium diagnostyki materiałów i konstrukcji;

            Projektowane laboratorium będzie składało się z dwóch pracowni:

  • Pracowni oceny stanu konstrukcji,
  • Pracowni komputerowego wspomagania analiz i projektowania wyrobów.

Laboratorium badań systemów mechanicznych;

Laboratorium zdrowia publicznego:

Laboratorium analiz substancji szkodliwych w produktach rolnictwa i żywności;

Laboratorium psychologii:

Laboratorium psychologii eksperymentalnej.

Projektowane laboratorium będzie składało się z dwóch pracowni:

Pracownia badań psychofizycznych

Pracownia badań poznawczych i psychometrycznych

Pracownia  Neuropsychologii Eksperymentalnej i Neurocybernetyki

Kadra naukowa laboratoriów, działająca w multidyscyplinarnych zespołach, chętnie podejmuje wyzwania naukowe i badawcze ukierunkowane na współpracę z przedsiębiorcami, rozwiązując problemy praktyczne, którym dotychczas było trudno sprostać, a także z innymi jednostkami naukowymi. W ramach tej współpracy podjęto szereg ambitnych prac o dużym znaczeniu dla rozwoju nauki i gospodarki.

Zespół badaczy z WSEI prowadzi serię eksperymentów w ramach międzynarodowego projektu LearnIT, którego celem jest stworzenie narzędzia monitorującego aktywność kory mózgowej. Analiza percepcji i procesów decyzyjnych młodych szachistów jest realizowana dzięki grantowi z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, badanie spostrzegania zagrożeń drogowych – we współpracy z lubelskim WORD, a eyetrakingową analizę stron internetowych wykonano dla agencji reklamowej.

Równolegle prowadzone są badania nad psychologicznym wspomaganiem zawodników we współczesnym sporcie wyczynowym z wykorzystywaniem najnowszych urządzeń monitoringu elektrofizjologicznego. W analizie i badaniu zachowań wzrokowych kierowcy wykorzystywane są okulografy, czyli urządzenia do precyzyjnego śledzenia, na co patrzy w danym momencie osoba badana. Badania z wykorzystaniem eye trackerów w połączeniu z badaniem aktywności mózgu prowadzone są także w interdyscyplinarnych badaniach z dziedzin psychologii sportu, marketingu, ekonomii, medycyny, psychologii rozwojowej, informatyki i transportu. Pod opieką neurocybernetyków i psychologów WSEI podjęto również eksperyment zmierzający do opracowania skutecznych sposobów przyspieszonego uczenia się.

Badania naukowe prowadzone w WSEI są też wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Szeroki zakres zastosowań badawczych w akustyce oraz przemyśle samochodowym i lotniczym ma zdalny pomiar drgań z wykorzystaniem wibrometru laserowego. Zasadnicze znaczenie dla prawidłowej długookresowej eksploatacji gotowych wyrobów posiadają badania systemów mechanicznych, w tym mikrostrukturalna analiza właściwości warstwy wierzchniej części maszyn. Dużym zainteresowaniem cieszą się również usługi laboratorium do badania światłowodowych sieci dostępowych.

Laboratoria utworzone w ramach ICDBiA wzajemnie się uzupełniają z już istniejącym przy WSEI Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu. Aparatura badawcza znajdująca się na wyposażeniu obu Centrów umożliwia szerokie i kompatybilne spektrum badawcze.

Możliwości te stanowią także bazę dla rozwoju nowoczesnych kierunków studiów inżynieryjno-technicznych w WSEI, w konsekwencji zwiększających na rynku pracy zasoby młodej kadry badawczej zdolnej do kreowania innowacji technologicznych.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj