PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli

Działanie: I.3 Wspieranie innowacji

Nazwa projektu: Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli

Nazwa beneficjenta: Urząd Miasta Stalowa Wola; ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

Wartość projektu: 28 817 140,00 PLN

Wartość dofinansowania: 25 935 426,00 PLN

Okres realizacji: 1.02.2012 – 30.05.2014

Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli

Założeniem projektu było zwiększenie konkurencyjności Miasta Stalowa Wola poprzez stworzenie warunków stymulujących współpracę nauki i gospodarki. Międzyuczelniane Laboratorium naukowo-badawcze zlokalizowane zostało w zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach Inkubatora Technologicznego.

W ramach projektu zakupiono specjalistyczne urządzenia dla potrzeb dwóch laboratoriów wchodzących w struktury Laboratorium tj. Laboratorium wysoko zaawansowanych materiałów i struktur kompozytowych i Laboratorium zaawansowanych technik laserowych.

Zakupiona aparatura naukowo-badawcza to między innym: laserowe stanowisko mikronaprawania, defektoskop ultradźwiękowy do badania metodą Phased Array, helowy detektor szczelności, urządzenia do określania stanu i parametrów powierzchni oraz zrobotyzowane stanowisko do spawania laserowego; zestaw do opracowywania modeli 3D; spektrometry; mikroskopy; wysokorozdzielczy skaner wolumetryczny z systemem komputerowym, oprogramowaniem i wyposażeniem; mikroanalizator rentgenowski.

W czasie realizacji projektu oraz po zakończeniu działań rzeczowych skupiono się na promocji i demonstracji możliwości wykorzystania zakupionego sprzętu i urządzeń laboratoryjnych. Stworzona w ramach projektu infrastruktura stała się impulsem do podejmowania współpracy na linii nauka-gospodarka oraz podejmowania przez przedsiębiorstwa samodzielnych działań w zakresie prac rozwojowych. 

Obecnie Laboratorium prowadzi wspólne projekty z  Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie,  Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Uniwersytetem Rzeszowskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Badania prowadzone w Laboratorium realizuje szereg badań powiązanych z różnymi dziedzinami nauki takimi jak chemia, biologia czy inżynieria materiałowa. 


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj