PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Napędów Lotniczych przy Pratt& Whitney Rzeszów S.A.

Nazwa działania: I.3. Wspieranie innowacji

Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Napędów Lotniczych przy WSK "PZL-Rzeszów" S.A. *

Nazwa beneficjenta: WSK „PZL -Rzeszów” S.A. obecnie Pratt& Whitney Rzeszów S.A.; ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

Wartość projektu: 176,70 mln. PLN.

Wartość dofinansowania: 72,24 mln. PLN.

Okres realizacji: 2010 - 2014

*nazwa obowiązująca od 1.07.2015 r. - Pratt& Whitney Rzeszów S.A.

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Napędów Lotniczych przy WSK "PZL-Rzeszów" S.A. (obecnie Pratt& Whitney Rzeszów S.A.)

Pratt& Whitney Rzeszów S.A. (dawniej WSK „PZL-Rzeszów” S.A.) reprezentuje światowy poziom w produkcji komponentów lotniczych. Jednak stale rosnąca konkurencja w obszarze bezpośredniej produkcji wymaga ciągłego udoskonalenia w celu utrzymania pozycji na międzynarodowym rynku.

W tym celu podjęto się realizacji budowy silnego zaplecza badawczego w postaci Centrum Badawczo-Rozwojowego Napędów Lotniczych. Głównym obszarem działalności Centrum są badania skupiające się na problemach konstrukcyjno-technologicznych i opracowywaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań konstrukcyjnych oraz kompletnych lotniczych silników turbinowych i przekładni silnikowo- śmigłowcowych.

W ramach realizacji zadania wykonano prace budowlane, zakup infrastruktury i wyposażenie specjalnych stoisk badawczych lotniczych silników turbinowych wraz z zapleczem przeznaczonym do prób, badań i testów modułów silników i kompletnych silników.

Na terenie zakładu postawiono także nowy budynek biura konstrukcyjnego, wykonano remont hali prototypowni oraz budynku laboratorium badań materiałowych. We wszystkich zmodernizowanych obiektach pojawiło się nowoczesne wyposażenie badawcze, pozwalające na prowadzenie badań na najwyższym poziomie.

Rezultaty pracy Centrum Badawczo-Rozwojowego Napędów Lotniczych w postaci gotowych rozwiązań konstrukcyjnych i niezbędnej do ich wykonania technologii wdrażane są w Pratt& Whitney Rzeszów S.A. oraz w firmach będących poddostawcami skupionymi w „Dolinie Lotniczej”. To natomiast wpływa pozytywnie na podniesienie ich konkurencyjności na rynku. Centrum Badawczo-Rozwojowe ściśle współpracuje z Politechniką Rzeszowską, oferując studentom wielomiesięczne staże. Dzięki temu studenci i doktoranci już na etapie kształcenia mają okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami produkcyjnymi, co niewątpliwie podniesie ich szanse na rynku pracy. 


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj