PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim

Nazwa działania: I.3. Wspieranie innowacji

Nazwa projektu: „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego

w Województwie Świętokrzyskim”

Nazwa beneficjenta:  Samorząd Województwa Świętokrzyskiego – Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu

Wartość projektu: 23 571 607,27 PLN

Wartość dofinansowania:21 194 408,13 PLN

Okres realizacji: 31.03.2008r. -  31.12.2013r.

Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim

Celem projektu było utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego składającego się z  zespołu laboratoriów badawczo-wdrożeniowych, tj.: Biobanku Świętokrzyskiego, Laboratorium Badań Genetyki Medycznej, Laboratorium Nowych Biotechnologii wraz z pracownią komputerową i Laboratorium Biomarkerów z pracownią Biomarkerów autoprzeciwciał prowadzących badania zmierzające do wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie terapii chorób cywilizacyjnych i zwiększenie świadomości prozdrowotnej mieszkańców regionu.

Na lokalizację przedsięwzięcia wybrano istniejący budynek byłej szkoły rolniczej w Podzamczu k. Chęcin.  W pierwszej fazie projektu przeprowadzono remont i adaptację budynku, do potrzeb laboratoriów, powierzchni biurowych i zaplecza technicznego. Przeprowadzona także prace związane z dostosowaniem budynku do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Dodatkowo , uporządkowano i zagospodarowano teren wokół budynku, wykonano przyłącza energetyczne, wodno-kanalizacyjne i telekomunikacyjne oraz wybudowano parkingu. W kolejnych fazach projektu wyposażano laboratoria badawczo-wdrożeniowe, powierzchnie biurowe, serwerownie, infrastrukturę telekomunikacyjną i inne urządzenia wspomagające.     

W laboratoriach będą przeprowadzane badania interdyscyplinarne nad stanem zdrowia mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Wyniki badań, będące efektem funkcjonowania Biobanku i laboratoriów,  ukierunkowane będą na zwiększenie świadomości prozdrowotnej mieszkańców regionu. Beneficjent, będzie dążyć do implementacji doświadczeń z innych ośrodków naukowo-badawczych, mających na celu zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby cywilizacyjne, które zawsze niosą bezpośrednie skutki ekonomiczne w postaci zmniejszenia nakładów finansowych na leczenie i rekonwalescencję pacjentów, a także rozwój sektora żywności ekologicznej i branży turystycznej.

Realizacja założeń projektu umożliwi przygotowanie testów wcześniej wykrywających choroby cywilizacyjne (takie jak: nowotwory, choroby kardiologiczne), ponieważ do próbek pobranych od uczestnika badania np. 5 czy 10 lat wcześniej, będzie można wrócić i zbadać czy już w jego biopróbkach nie było markerów (cząsteczek związków chemicznych, mutacji w genach itp.) choroby, na którą cierpi obecnie pacjent. Testy będzie można implementować do praktyki społecznej                   i gospodarczej, co jest zgodne z trendem nowoczesnej medycyny skupionej na prewencji chorób, jak również docelowo do przygotowywania nowych leków przez firmy farmaceutyczne. Synergia działań prowadzona w nowoczesnym zespole laboratoriów przyniesie wymierne efekty w dziedzinie realizacji projektów badawczych oraz prac badawczo-rozwojowych a także w postaci zgłoszeń patentowych, publikacji, udziału w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

RCNT ze swoimi nowoczesnymi laboratoriami to liczący się ośrodek wspierający i kreujący rozwój biogospodarki w woj. świętokrzyskim.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj