PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

Nazwa projektu: Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

Nazwa beneficjenta: Urząd Miasta Tarnobrzega; ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg

Wartość projektu: 33 083 980,59 PLN

Wartość dofinansowania: 23 040 392,00 PLN

Okres realizacji: 10.2010 - 10.2015

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

Głównym celem projektu było podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu podkarpackiego oraz pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości poprzez zapewnienie warunków do prowadzenia nowoczesnej działalności, zwiększenie innowacyjności lokalnej gospodarki oraz świadczenie usług infrastrukturalnych i doradczych

W ramach realizacji zadania przygotowano tereny pod inwestycję oraz wybudowano halę przemysłową i inkubator przedsiębiorczości, które tworzą Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny. Park znajduje się na osiedlu Zakrzów, na trasie Tarnobrzeg – Sandomierz i obejmuje swoim zasięgiem ok. 17,24 ha, stanowiących obszar Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Budynek hali to jednokondygnacyjny obiekt o powierzchni 3000 metrów, podzielony na trzy sektory produkcyjno-magazynowe. W skrajnych nawach znajdują się murowane, dwukondygnacyjne przybudówki, w których znajdują się pomieszczenia socjalno-biurowe posiadające bezpośrednią komunikację z halą.

Budynek inkubatora natomiast podzielono na osiem sektorów do wynajęcia - cztery na parterze i cztery na piętrze. Znajdują się w nim powierzchnie biurowe, produkcyjne oraz zaplecze socjalno-techniczne. 

Obiekty zostały wyposażone w pełną infrastrukturę, w tym instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazu, wentylacji mechanicznej, elektryczną, telefoniczną i internetową, telewizji przemysłowej. Zastosowane zostały także rozwiązania oparte na energii odnawialnej – podgrzewanie wody odbywa się dzięki kolektorom słonecznym.

Wysokiej jakości infrastruktura techniczna oferowana przez Park pozytywnie wpływa na pobudzenie gospodarcze. Dzięki firmom rozwijającym swoją działalność na terenie Parku poprawiła się sytuacja na lokalnym rynku pracy, a region postrzegany jest dziś jako dobre miejsce do lokowania inwestycji.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj