PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

Nazwa projektu: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Nazwa beneficjenta: Urząd Miejski w Białymstoku; ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Wartość projektu: 168 016 630,85 PLN

Wartość dofinansowania: 118 947 431,89 PLN

Okres realizacji: 2008-2015 

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T)

Głównym celem powstania Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego było stworzenie infrastruktury sprzyjającej zwiększeniu innowacji pośród lokalnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie atrakcyjności miasta Białystok dla pozyskania inwestycji opartych na nowoczesnych technologiach.

W ramach realizacji projektu zagospodarowano tereny o pow. ok. 3 ha w południowej części Białegostoku, w granicach osiedla „Dojlidy” i wybudowano dwa nowoczesne obiekty: Inkubator Technologiczny oraz Centrum Technologiczne. BPN-T jest pierwszym w Polsce Wschodniej certyfikowanym technoparkiem. Certyfikat przyznany przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) potwierdza spełnianie środowiskowych standardów jakości działania ośrodków innowacji w fazie rozwoju.

Łączna powierzchnia BPN-T to około 13 tysięcy metrów kwadratowych, z czego na
Inkubator przypada blisko 6 tys. mkw. Inkubator to miejsce przyjazne młodym firmom, gdzie mogą one stawiać pierwsze kroki w świecie biznesu. Jego oferta to nie tylko wynajem powierzchni biurowej po preferencyjnych cenach, dostęp do nowoczesnej infrastruktury
i wsparcie marketingowe start-upów, ale także profesjonalne doradztwo i szkolenia.

Centrum Technologiczne to z kolei miejsce, w którym dzięki zaawansowanej infrastrukturze badawczej i rozwojowej, spotyka się sfera nauki oraz biznesu. Wynająć powierzchnię mogą tu dojrzałe firmy prowadzące innowacyjną działalność. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, umożliwiający prowadzenie badań w dziedzinie medycyny, informatyki, fizyki, metalurgii.

BPN-T oferuje także ponad 23 ha kompleksowo przygotowanych terenów inwestycyjnych przeznaczonych na działalność w branżach takich jak: IT, biotechnologia
i nanotechnologia. W bezpośrednim sąsiedztwie Parku zlokalizowana jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, a także uczelnie wyższe takie jak Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Uniwersytet w Białymstoku. Takie usytuowanie tworzy warunki do rozwijania współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu.

Dzięki uruchomieniu BPN-T poprawiły się warunki do rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych. Ulokowane tu firmy mogą liczyć nie tylko na wsparcie finansowe
i merytoryczne, ale też na inspirację, poszerzenie kontaktów biznesowych i znalezienie inwestorów.  Jest to możliwe dzięki realizowanym przez BPN-T inicjatywom i wydarzeniom,
o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Obecnie w BPN-T funkcjonuje ok. 50 przedsiębiorstw, prowadzących działalność
z zakresu: ICT, medycyny, automatyki i robotyki, elektroniki, e-marketingu, aplikacji mobilnych, e-commerce oraz grafiki komputerowej. 


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj