PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap

Nazwa działania: I.3. Wsparcie innowacji

Nazwa projektu: Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap

Nazwa beneficjenta:  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Wartość projektu:  96 475 399,00 PLN

Wartość dofinansowania: 68 604 001,84 PLN

Okres realizacji:  01.07.2008 – 30.11.2015 roku.

Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) - II etap

18 listopada 2015 roku w siedzibie Inkubatora Technologicznego posumowano projekt  pn. „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) - II etap", dzięki któremu na Podkarpaciu powstało kilka inwestycji kluczowych dla rozwoju regionalnej gospodarki.

W ramach projektu powstał:

1. Kompleks Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT w tym:  budynki A, B i C. Obecnie w Inkubatorze funkcjonuje 28 firm, które łącznie zatrudniają 294 osoby.

Budynek A Inkubatora Technologicznego o pow. ok. 5 300 m kw., 39 pokoi biurowych,  12 hal produkcyjno-usługowych o pow. 100, 200 i 300 m kw., sala konferencyjna na 200 osób oraz dwie sale spotkań na 18 i 20 osób;

Budynek B o pow. ok. 4 400 m kw., z trzema modułami produkcyjno-usługowymi o pow. ok. 950, 1040 oraz 740 m kw., oraz 16 pokojami biurowymi od 35 do 47 m. kw.

Budynek C o pow. ok. 2 600 m kw., który składa się z czterech modułów produkcyjno-usługowych 2 x 600 oraz 2 x 740 m kw.

W Inkubatorze swoją działalność mogą lokować przede wszystkim nowo zakładane przedsiębiorstwa oraz te, które  prowadzą swoją działalność w AEROPOLIS, bądź taką planują. Jest to także szansa na kontynuowanie działalności dla podmiotów wychodzących z Preinkubatora Akademickiego PPNT. Wynajem pomieszczeń w budynku Inkubatora odbywa się na preferencyjnych warunkach. Od podstawowych stawek czynszowych przysługują następujące ulgi: 20% zniżki w 1 roku działalności, 15 % w drugim roku oraz 10% w trzecim roku.

2.  Strefa S1-3

Kompleksowo uzbrojono w infrastrukturę techniczną teren o powierzchni ok. 48 ha, w ramach strefy S1-3, do której za pomocą nowo wybudowanej tzw. magistrali wodno - kanalizacyjnej doprowadzono wodę z Rzeszowa oraz odprowadzane są ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków.

3.   Laboratorium Biotechnologii AEROPOLIS

Budynek laboratorium kosztował 4 602 938,65 zł brutto, a jego wyposażenie - 4 167 793,29 zł brutto. W laboratorium funkcjonują cztery pracownie:  Pracownia Roślinnych Kultur In Vitro, Pracownia Mikrobiologii i Biotyzacji Roślin, Pracownia Markerów Molekularnych oraz Pracownia Chromatografii. Laboratorium zostało otwarte 23 października 2015 roku

4.  Laboratorium Badawcze AEROPOLIS

W ramach Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej powstały trzy laboratoria: Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Polimerowych dla Potrzeb Lotnictwa; Laboratorium Zastosowań Systemów Informatycznych w Diagnostyce oraz Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych i Alternatywnych Odnawialnych Źródeł Energii. Laboratorium funkcjonuje od października 2014 r.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj