PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych

Działanie I.3  Wspieranie Innowacji

Nazwa projektu: Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Puławy; ul. Lubelska 5; 24-100 Puławy

Wartość projektu: 77,211 mln PLN

Wartość dofinansowania:  65,240 mln PLN

Okres realizacji:  2007-2014

Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych

Głównym celem projektu była poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych na terenie Puław. Projekt polegał na kompleksowym przygotowaniu dwóch obszarów dla potrzeb inwestorów, poprzez utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) oraz przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje.

W ramach zadania utworzenia Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Mościckiego powstał budynek wraz z wyposażeniem o łącznej powierzchni ponad 12 tys. m². Park dysponuje lokalami biurowymi z całą infrastrukturą umożliwiającą prowadzenie badań oraz wdrożenie innowacji. Dodatkowym atutem jest położenie inwestycji na terenie bardzo dobrze rozwiniętego przemysłu, w sąsiedztwie pięciu instytutów naukowych w Puławach. 

PPN-T składa się z trzech skrzydeł, odzwierciedlających podział funkcjonalny obiektu na:

  • Inkubator Technologiczny - budynek z przeznaczeniem na działalność inkubacyjną firm technologicznych oraz działalność usługową z zakresu transferu technologii;
  • Centrum Przedsiębiorczości - budynek z funkcją szkoleniową, który prowadzi działania ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorczości. W skrzydle tym ulokowana są recepcja, sale konferencyjno - szkoleniowe i inne funkcje dostępne dla wszystkich użytkowników;
  • Centrum Technologiczne - budynek przeznaczony na wynajem powierzchni biurowej i produkcyjnej firmom technologicznym.

Drugi obszar objęty projektem to przygotowanie terenów inwestycyjnych w dzielnicy Wólka Profecka. Prace polegały na wybudowaniu i przebudowaniu już istniejących dróg  (w sumie 2433 m.) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, ścieżki rowerowe, pasy zieleni) i uzbrojeniem terenu.

Utworzenie PPN-T spowodowało powstanie i udostępnienie nowoczesnej, atrakcyjnej bazy lokalowej niezbędnej dla podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej opartej na nowoczesnych technologiach. Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę w dzielnicy Wólka Profecka systemu ulic wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą towarzyszącą zapewnia obsługę komunikacyjną rozległych terenów przeznaczonych pod przyszłe inwestycje. Branżami leżącymi w kręgu zainteresowaniu Parku są przede wszystkim: chemia, biotechnologie i instrumenty medyczne, materiały budowlane, ekoinnowacje.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj