PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego.

Cel projektu:

Powstanie Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech oraz rozbudowa infrastruktury Mieleckiego Parku Przemysłowego w Mielcu o elementy istotne z punktu widzenia poprawy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej zwłaszcza innowacyjnej i usługowej  w różnych dziedzinach techniki, wynikających zarówno z tradycji przemysłowej Mielca jak również współczesnych trendów wolnorynkowych rozwoju gospodarczego opartego na wiedzy i realizowanego szczególnie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Działania inwestycyjne prowadzone były w czterech obszarach:

  • ·w obszarze inkubatora IN-Tech 1 realizowane były prace związane z rozbudową i przebudową istniejących budynków A, B, C oraz budową segmentu D wraz z towarzyszącą infrastrukturą,  powierzchnia użytkowa segmentów  A,B,C,D  wynosi 13 603,28m2 
  • ·w obszarze inkubatora IN-Tech 2 przebudowano  istniejący budynek  wraz z  towarzyszącą infrastrukturą, powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 4190,22m2
  • ·w obszarze  C Mieleckiego Parku Przemysłowego wybudowana została: Linia kablowa średniego napięcia 15 kV długości 1252m  oraz stacja transformatorowa 15/0,4 kV, Sieć wodociągowa długości 1035m, Droga dojazdowa długości 263,2m, Hala usługowo-wielofunkcyjna o powierzchni użytkowej 3211,62m2, Zbiorniki retencyjne o objętości V2=830m3, V3=700m3, przebudowana i rozbudowana została hala przemysłowa wraz z częścią biurowo-socjalną oraz towarzyszącą infrastrukturą (przebudowa 1254m2, dobudowa 4000m2)
  • ·w obszarze  D Mieleckiego Parku Przemysłowego wybudowana została: Linia kablowa średniego napięcia 15 kV  długości 3498m, Droga dojazdowa długości 1325mb wraz z oświetleniem.

W ramach projektu uruchomiono w In-TECH 1 Laboratorium pomiaru długości i kąta oraz Prototypownię, do których zakupiono następujące wyposażenie:

- skaner pomiarowy 3D ,

- współrzędnościowa maszyna pomiarowa CNC ,

- urządzenie do pomiaru chropowatości,

- uniwersalne urządzenie do  sprawdzania podstawowego sprzętu pomiarowego,

- system do kontroli płytek wzorcowych, system do kontroli czujników zegarowych, system do kontroli suwmiarek 

  i  mikrometrów,

- wyposażenie do kontroli średnicówek,

- frezarko-kopiarka 5D, podnośnik samojezdny ,

- system wydruku 3D, komputery biurowe, komputery CAD,

- kserokopiarka – drukarka kolor A3, drukarka kolor A0,

- przyrząd do pomiaru odchyłek kształtu i położenia ,

- dygestorium , magnetometr, demagnetyzator

Poprzez realizację projektu  uzbrojonych zostało 12,6365 ha terenów inwestycyjnych, wybudowano i zmodernizowano powierzchnię produkcyjną i usługową,  na bazie zakupionego wyposażenia  utworzone zostało zaplecze badawczo - rozwojowe dostępne dla innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Działanie: I.3 Wspieranie Innowacji

Nazwa projektu: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego.

Nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.; ul. Chopina 18; 39-300 Mielec

Wartość projektu: 68,3mln PLN

Wartość dofinansowania:  41,4mln PLN

Okres realizacji:   09.09.2009r. - 08.10.2015r.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj