PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL

Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych (ICBN), zostało powołane na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w celu wspierania rozwoju nauk przyrodniczych oraz nawiązania współpracy interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Obiekt został wybudowany na terenie kampusu "Poczekajka" przy ul. Konstantynów 1J w Lublinie. Powierzchnia netto wszystkich kondygnacji wynosi 5091,4 m2, w tym 1708,40 m2 przeznaczonych wyłącznie do celów badawczych. 

W strukturze ICBN utworzono sześć jednostek badawczych, zaprojektowanych do innowacyjnych badań i aplikacji w obszarze nauk przyrodniczych:

- Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN,

- Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej,

- Laboratorium Optyki Rentgenowskiej,

- Pracownia Stresu Oksydacyjnego,

- Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii,

- Pracownia Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych.

Laboratoria i pracownie wyposażone zostały w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą, w tym unikalną aparaturę zaprojektowaną specjalnie dla potrzeb tematyki badawczej realizowanej w ICBN. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie badań na światowym poziomie w takich dziedzinach jak: biologia, chemia, medycyna, farmacja, kosmetologia, ochrona zdrowia, optyka rentgenowska, żywienie człowieka, ochrona środowiska, biotechnologia, rolnictwo i leśnictwo oraz budownictwo.

Misją ICBN jest integracja potencjału rozwojowego regionu w zakresie wiedzy, nauki i przedsiębiorczości, w połączeniu z innowacyjnością oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Nowoczesne centrum ICBN jest miejscem kooperacji zespołów badawczych, rekrutujących się z różnych dyscyplin naukowych i specjalistycznych grup - praktyków. Publikowane wyniki badań zrealizowanych w Centrum pomogą wzmocnić potencjał regionu i przyczynią się do rozwoju innowacyjnej gospodarki na terenie Lubelszczyzny.

Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

Nazwa projektu: Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL

Nazwa beneficjenta: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wartość projektu: 93 593 863,23 PLN

Wartość dofinansowania: 81 741 263,04 PLN.

Kwoty te mogą ulec zmianie po ostatecznym rozliczeniu projektu.

Okres realizacji: 01.01.2009 r. - 17.12.2015r.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj