PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza - etap II

Projekt zakładał pogłębienie długoterminowej współpracy Narola i Zwierzyńca na platformie rozwoju kultury i turystyki Roztocza  poprzez wypracowanie skutecznych, strategicznych mechanizmów promocji obszaru oraz zwiększenie jego rozpoznawalności poprzez szeroką akcję promocyjną.

Grupą docelową projektu są przede wszystkim samorządy i społeczność lokalna Partnerów (ze szczególnym uwzględnieniem sektora turystycznego) oraz pośrednio turyści i potencjalni inwestorzy z sektora turystycznego.

Zrealizowane zadania:

- Organizacja konferencji otwierającej projekt – organizacja dwudniowej konferencji w Narolu, w której wzięło udział 50 osób. Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu (turystycznego i okołoturystycznego).

- Opracowanie strategii wspólnej promocji –  która została przygotowana w oparciu o założenia strategii długoterminowej współpracy, strategii marki Partnerów oraz strategii rozwoju turystyki. Strategia określa główne kierunki i cele wspólnej promocji w kontekście położenia na obszarze Roztocza oraz konkretne zadania promocyjne wspomagające zwiększenie liczby turystów
i inwestycji w sektorze kultury i turystyki. Dokument określa też działania promocyjne podejmowane wspólnie przez Partnerów, jak również działania podejmowane przez każdego Partnera osobno.

- Organizacja 2 seminariów eksperckich – Seminaria były elementem wspierającym opracowanie strategii wspólnej promocji.

- Wydanie wspólnego albumu, kalendarza.

- Przygotowanie wspólnego spotu promocyjnego, który promował walory kulturowe i turystyczne Partnerów i zachęcał turystów do odwiedzenia Roztocza.

- Emisja spotu promocyjnego w 5 telewizjach regionalnych. Spot został wyemitowany po 40 razy (2 razy dziennie) w 5 regionalnych telewizjach.

- Kampania prasowa – zamieszczenie 2 artykułów sponsorowanych/reklam (1/2 strony) w prasie ogólnopolskiej.

- Wydruk i zamieszczenie 300 000 szt. insertów w prasie regionalnej (różne tytuły z różnych województw);

- Zamieszczenie 8 artykułów sponsorowanych/reklam (1/3 strony) w prasie regionalnej/lokalnej

- Kampania internetowa – polegająca na zamieszczaniu artykułów sponsorowanych oraz bannerów.

- Organizacja konferencji zamykającej projekt – organizacja dwudniowej konferencji.

Poprzez wypracowanie skutecznych i nowoczesnych mechanizmów strategicznych w zakresie promocji kulturalno-turystycznej, projekt przyczynił się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności obszaru Roztocza (jednego z 10 najważniejszych obszarów turystycznych Polski Wschodniej) oraz całego makroregionu Polski Wschodniej.

Nazwa działania: Działanie I.4 Promocja i współpraca

Nazwa projektu: Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza - etap II

Nazwa beneficjenta: Gmina Narol

Wartość dofinansowania: 470 475,00

Okres realizacji: 2012-2013


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj