PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Innowacyjny klaster Zdrowie i Turystyka "Uzdrowiska - Perły Polski Wschodniej"

Celem projektu był rozwój powiązania kooperacyjnego (klastrowego) pomiędzy jego uczestnikami działającymi w branży turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej, a także włączenie innych zainteresowanych współpracą podmiotów.

Przedmiotem projektu było utworzenie innowacyjnego klastra uzdrowiskowo-turystycznego. Jego zadaniem było utworzenie platformy współpracy dla jego uczestników w celu realizacji wspólnych projektów finansowanych ze środków własnych, środków funduszy europejskich oraz funduszy krajowych i zagranicznych przeznaczonych w szczególności na: badania naukowe, wspólne projekty inwestycyjne, działania związane z rozwojem nowoczesnych technologii, a także promocję marki klastra, jego produktów i usług. Klaster służy rozwojowi lecznictwa i turystyki uzdrowiskowej w powiązaniu z ekoturystyką, turystyką aktywną i kulturową. Przedmiotem konkurencyjnej współpracy w ramach klastra było wykreowanie innowacyjnych, kompleksowych produktów turystycznych i wypromowanie wspólnej marki produktów oraz samego klastra. Ponadto klaster dąży do upowszechnienia pozytywnego wizerunku uzdrowisk Polski Wschodniej, dokonuje wymiany doświadczeń i upowszechnia najlepsze praktyki współpracy oraz promuje ideę klasteringu.

Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka "Perły Polski Wschodniej" w pierwszym okresie działał w województwach: podkarpackim (gminy Iwonicz Zdrój, Rymanów i Horyniec Zdrój) oraz świętokrzyskim (gminy Busko Zdrój i Solec Zdrój). Do końca III kwartału 2010 roku skład uczestników klastra został powiększony o przedsiębiorców i samorządy z kolejnych gmin Polańczyk i  Latoszyn (woj. podkarpackie) oraz Nałęczów i Krasnobród (woj. lubelskie).
Do końca I kwartału 2011 roku, tj. po uruchomieniu informatycznej platformy komunikacyjnej, klaster objął także przedsiębiorców i samorządy z pozostałych województw Polski Wschodniej: woj. podlaskie – gminy Augustów, Supraśl i Mielnik; woj. warmińsko-mazurskie – gmina Gołdap. W pierwszym kwartale 2011 roku została nawiązana również współpraca transgraniczna z przedsiębiorcami i samorządami z Bardejovskich Kupeli (Słowacja), Truskawca (Ukraina) i Druskiennik (Litwa). W klastrze uczestniczą nie tylko przedsiębiorcy świadczący usługi uzdrowiskowe, lecz także szeroko rozumiane usługi turystyczne, w zakresie różnorodnych kategorii turystyki (ekoturystyka, turystyka aktywna, turystyka kulturowa), w tym noclegowe i gastronomiczne, a także organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju turystyki i rozwoju regionalnego.

 Wszystkie działania w ramach niniejszego projektu, zgodnie z wymaganiami osi priorytetowej I, stworzyły sprzyjające warunki inwestycyjnego powstawania innowacji i ich dyfuzji, efektywnego transferu nowych, innowacyjnych technologii, a także współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami. Pozwoliły na wypracowanie zbioru modelowych, konkurencyjnych rozwiązań. W procesie stopniowej integracji uczestników klastra osiągnięta została bliskość społeczna, co spowodowało podwyższenie kapitału relacyjnego uczestników klastra.

Nazwa działania: Działanie I.4 Promocja i współpraca

Nazwa projektu: Innowacyjny klaster Zdrowie i Turystyka "Uzdrowiska - Perły Polski Wschodniej"

Nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wartość dofinansowania: 3 442 106,25

Okres realizacji: 2010-2011


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj