PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Zapewnienie rozwoju innowacji poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz stworzenie bazy dla klastra producentów lotniczych i centrów badawczo-rozwojowych w Regionalnym Parku Przemysłowym Świdnik

Celem projektu była poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej – rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych. Realizacja projektu pozwoliła na budowę nowego obiektu wielofunkcyjnego, modernizację obiektu na pomieszczenia dla firm i produkcji lekkiej, rewitalizację infrastruktury drogowej i technicznej.

Realizacja projektu zakładała:

 • zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - budynku biurowo-usługowego z częścią laboratoryjną i badawczo-rozwojową oraz przychodnią zdrowia;
 • zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku usługowego;
 • zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy i rewitalizacji sieci cieplnej i technologicznej oraz systemu monitoringu awarii sieci co/ct podziemnej i na estakadzie;
 • zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy i rewitalizacji sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
 • zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy i rewitalizacji dróg, chodników, miejsc postojowych oraz oświetlenia, kanalizacji sieci teleinformatycznej i monitoringu wzdłuż tych dróg;
 • zakup wyposażenia i specjalistycznego sprzętu do laboratorium badawczo-rozwojowego.

Cel i planowane rezultaty

Głównym celem projektu było przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego i znaczenia regionu poprzez  zwiększenie potencjału do prowadzenia badań i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych Regionalnego Parku Przemysłowego Świdnik (RPP Świdnik).

Realizacja projektu umożliwiła:

 • podniesienie standardu oraz jakości infrastruktury RPP Świdnik poprzez rewitalizację infrastruktury technicznej sieciowej i drogowej parku;
 • poprawę warunków funkcjonowania firm na terenie RPP Świdnik;
 • dostosowanie oferty RPP Świdnik do potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy z zakresu usług badawczo-rozwojowych;
 • harmonijny rozwój przestrzenny RPP Świdnik;
 • stworzenie bazy do rozwoju nowych firm przemysłowych oraz klastra przemysłu lotniczego;
 • poprawę estetyki RPP Świdnik dzięki budowie nowego, reprezentacyjnego budynku wielofunkcyjnego, termomodernizację obiektu, rewitalizację dróg wraz z budową chodników, parkingów, oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni;
 • zwiększenie dostępności zaplecza do prac badawczo-rozwojowo-wdrożeniowych w regionie;
 • udostępnienie drukarek oraz skanera 3D na warunkach preferencyjnych;
 • możliwość dzierżawy oprogramowania typu CAD/ CAM (NX, CATIA, AUTOCAD) na warunkach preferencyjnych.

Nazwa działania: Dz. I.3 Wspieranie innowacji

Nazwa projektu: Zapewnienie rozwoju innowacji poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz stworzenie bazy dla klastra producentów lotniczych i centrów badawczo-rozwojowych w Regionalnym Parku Przemysłowym Świdnik

Nazwa beneficjenta: Regionalny Park Przemysłowy ŚWIDNIK Sp. z o.o.

Wartość dofinansowania: 28 325 476,80  zł   

Okres realizacji: 2008 – 2012


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj