PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg

Celem projektu była poprawa stanu technicznego skrzyżowań oraz dróg, dzięki czemu poprawiły się warunki bezpieczeństwa ruchu zarówno pojazdów, rowerzystów jak i pieszych.

Celami szczegółowymi projektu były:

 • zwiększenie przepustowości dróg,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie komfortu jazdy uczestnikom ruchu drogowego,
 • poprawa oświetlenia dróg,
 • poprawa odwodnienia dróg,
 • usprawnienie ruchu drogowego poprzez przebudowę sygnalizacji świetlnej,
 • poprawa dojazdu do zabudowań,
 • poprawa atrakcyjności i znaczenia regionu.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej nr 871 o długości 5 763,50 m. Łączna długość wyremontowanego odcinka wraz z dojazdami do parkingów i drogami bocznymi wyniosła 7 513,06m.

Przebudowano i wyremontowano:

 • ul. Sienkiewicza na odcinku: od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do przejazdu przez tory PKP, o długości 1520 m;
 • ul. Sienkiewicza na odcinku od przejazdu kolejowego do granic administracyjnych miasta, o długości 2920 m;
 • ul. Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Wisłostrada – Mickiewicza – Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, o długości 1500 m;

Wybudowano również nowy wiadukt nad liną PKP relacji Łódź Kaliska - Dębica, którego całkowita długość wynosi 232 m, a szerokość pomostu ponad 14 m. W ramach inwestycji został również wykonany most nad rzeką Mokrzyszówką.

Ponadto podczas realizacji wykonano między innymi: trzy warstwy nawierzchni bitumicznych o powierzchni ponad 72 000 m2 każda, nawierzchnie chodników, ścieżki rowerowe, parkingi i zjazdy z betonowej kostki brukowej o łącznej powierzchni ponad 40 000 m2 . Przebudowano również ponad 7 300 mb sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, ustawiono 300 nowych słupów oświetlenia ulicznego wraz oprawami i wysięgnikami. Wykonano także przebudowę pięciu głównych skrzyżowań w mieście.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności wszystkich regionów w taki sposób, aby sprzyjać spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej oraz dążyć do wyrównywania szans rozwojowych województw. Droga wojewódzka nr 871 ma charakter ponadregionalny i krajowy, ponieważ stanowi ważny szlak komunikacyjny. Drogą tą przebiega ruch między drogami krajowymi nr 77 i drogą międzynarodową E371, łączy się ona również z drogą wojewódzką nr 985 oraz w dalszym ciągu z drogą międzynarodową E40 (droga krajowa nr 4: granica państwa – Wrocław – Kraków – Rzeszów - granica państwa UE).

 

Nazwa działania: Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

Nazwa projektu: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg 

Nazwa beneficjenta: Miasto Tarnobrzeg

Wartość dofinansowania: 46 334 395,81

Okres realizacji: 2007-2013


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj