PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski – granica państwa

Celem inwestycji była poprawa jakości infrastruktury drogowej w regionie, poprzez dostosowanie DK nr 74 do parametrów i standardów Unii Europejskiej, jak również poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Celem było także udrożnienie ciągu drogi krajowej nr 74, poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta oraz skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków życia mieszkańców miasta Frampol, poprzez wyeliminowanie szkodliwych czynników, związanych z dużym natężeniem ruchu drogowego (spaliny, hałas, wibracje) oraz ochrona zabytkowej części miasta.

Zakres robót obejmował m.in.:

 • budowę obwodnicy (północnej) m. Frampol w ciągu DK Nr 74 o dł. 4,376 km,
 • przebudowę DW nr 835 na odcinku dł. 203 m,
 • przebudowę (zmiana przebiegu) DP nr 2910L na dł. 616 m,
 • budowę wiaduktu drogowego/mostu nad drogą gminną w ciągu projektowanej obwodnicy w km 1+863,10,
 • budowę skrzyżowań – 3 szt. (w tym z DW nr 835 typu rondo),
 • budowę dróg (włączeń) - istniejących DK nr 74 i DP nr 2910L z obwodnicą (łączna dł.  "połączeń" 800 m),
 • budowę systemu odwodnienia (91 przegrody piętrzące, 3 zbiorniki retencyjne,
 • budowę wjazdów publicznych i indywidualnych,
 • budowę 11 dróg dojazdowych o łącznej dł. 5 km (po obu stronach obwodnicy), obsługujących tereny przez nią podzielone,
 • budowę ciągów pieszo-rowerowych (dł.300,0 m) wzdłuż przebudowanego. odcinka DW nr 835 oraz ciągu pieszo-jezdnego (dł. 93,0 m) przy rondzie,
 • budowę obiektów inżynierskich (przepusty),
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (m.in. ekranu akustycznego dł. 152 m),
 • wykonanie oznakowania i wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi uzbrojenia terenu,
 • budowę oświetlenia  3 skrzyżowań.

W rezultacie zwiększono dostęp regionu do dróg krajowych oraz do obszarów nadgranicznych. Droga Krajowa nr 74 jest ważnym szlakiem regionalnym i krajowym, który  przebiega przez tereny południowe województwa, prowadząc ruch drogowy do  przejścia granicznego w Zosinie oraz pośrednio do Hrebennego. Poprawiono powiązania obszarów nadgranicznych z sąsiadującymi państwami (Ukraina, Białoruś) i regionami w Polsce. Poprawie uległy warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

 

Nazwa działania: Dz. IV.1 Infrastruktura drogowa

Nazwa projektu:  Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski – granica państwa

Nazwa beneficjenta: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin 

Wartość dofinansowania: 27 523 680,00 zł. 

Okres realizacji: 2007-2013


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj