PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości byłych miast wojewódzkich Polski Wschodniej na przykładzie Elbląga i Suwałk

Celem projektu było stworzenie strategii rozwoju regionów Elbląga i Suwałk poprzez zbudowanie stałej platformy kooperacji. Było to przedsięwzięcie o zasięgu ponadregionalnym, oparte o wykorzystanie „best practices”, dla pobudzania współpracy podmiotów z Polski Wschodniej. Istotnym celem tego projektu było również wzajemne uczenie się, zdobywanie doświadczeń, nowych, innowacyjnych pomysłów poprzez organizację spotkań, seminariów i konferencji. Grupą docelową projektu było społeczeństwo subregionów elbląskiego i suwalskiego, a pośrednio całe społeczeństwo regionu Polski Wschodniej, które może korzystać z przykładu dobrych praktyk, stworzenia kompleksowej analizy i wypracowanej w szerokim międzysektorowym partnerstwie metodologii działań systemowych nakierowanych na  rozpoznanie i poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obu miast.

W wyniku realizacji projektu powstały następujące produkty:

- dokument o znaczeniu strategicznym wydany w formie publikacji książkowej i udostępniony na stronie internetowej. Opracowanie tego dokumentu zapewniło stworzenie wspólnej prorozwojowej polityki na rzecz skutecznego sterowania procesami rozwoju obu miast.

- dokumenty prezentujące wyniki badań przeprowadzonych analiz, które są wykorzystywane przy tworzeniu wszelkiego rodzaju opracowań i ofert inwestycyjnych

- film reklamujący regiony Elbląga i Suwałk składający się z 6 odcinków (trzy odcinki poświęcone ofercie turystycznej i trzy odcinki z ofertą inwestycyjną), który jest doskonałym narzędziem promocji obu miast podczas targów i innych spotkań otwartych.

- strona internetowa www.elblag-suwalki.pl

- 3 konferencje

- 2 seminaria

- 4 spotkania zespołu ds. stworzenia polityki rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego.

Zrealizowany projekt wprowadził innowacyjne rozwiązania, oraz chęć i potrzebę uruchomiania nowych działań lokalnych, włączył liderów lokalnych do rozwiązywania problemów i aktywizacji lokalnych społeczności. Opracowano kompleksową ofertę inwestycyjną miast oraz system informacji gospodarczej, a także nawiązano współpracę między parkami technologicznymi w obu miastach.

Poprzez realizację projektu  partnerzy stworzyli instrumenty wsparcia  dla rozwoju przedsiębiorczości, przez wypracowanie kierunków działań instytucji na rzecz rozwoju gospodarczego Elbląga i Suwałk, poprzez zwiększenie spójności realizowanych działań i promocji gospodarczej subregionów. Realizując wspólnie  działania, partnerzy czerpali wzajemnie z doświadczeń obu miast i stworzyli platformę, która dzięki współpracy przyczyniła się do zwiększenia spójności Polski Północno-Wschodniej.  W wyniku przeprowadzonych  badań pozyskana została aktualna, rzetelna i kompleksowa informacja nt. aktualnej sytuacji gospodarczej regionów, na podstawie której można podejmować właściwe działania na rzecz jej poprawy i wzmocnienia współpracy instytucji około biznesowych, których działania mają się przyczyniać do zrównoważonego rozwoju.


Nazwa działania: Działanie I.4 Promocja i współpraca

Nazwa projektu: Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości byłych miast wojewódzkich Polski Wschodniej na przykładzie Elbląga i Suwałk

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Elbląg

Wartość dofinansowania: 841 217,41

Okres realizacji: 2010-2011


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj