PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Laboratorium budownictwa CSI PWSZ w Chełmie

Celem projektu było wykorzystanie potencjału miejscowej uczelni do przyśpieszenia rozwoju i innowacyjności funkcjonujących w regionie chełmskim podmiotów gospodarczych.

Projekt pn. „Laboratorium budownictwa CSI PWSZ w Chełmie” obejmował budowę oraz wyposażenie laboratorium budownictwa o powierzchni 2009,64 m2. W budynku znajduje się 6 specjalistycznych pracowni naukowo-badawczych, każda złożona z dwóch części: badawczej i analizy danych. Na wyposażenie laboratorium budownictwa składa się sprzęt podstawowy (meble, sprzęt AGD, urządzenia gospodarcze, biurowe itp.), komputery wraz z oprogramowaniem i osprzętem oraz sprzęt specjalistyczny stanowiący wyposażenie naukowo-badawcze następujących pracowni: fizyki budowli, materiałów i nawierzchni drogowych, mechaniki gruntów, geodezji, materiałów budowlanych oraz geodezji.

Realizacja projektu wpłynęła na  wzrost atrakcyjności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie jako regionalnego ośrodka badawczo-rozwojowego poprzez:

  • poszerzenie zakresu współpracy chełmskiej uczelni z przedsiębiorstwami poprzez poprawę stanu wyposażenia technicznego (laboratoriów badawczo-rozwojowych, możliwych do wykorzystania dla firm regionu),
  • poprawę innowacyjności działających przedsiębiorstw, co w konsekwencji spowodowało wzrost ich konkurencyjności na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym.

Budowa obiektu oraz zakup nowoczesnego wyposażenia badawczego pozwoliła m.in. na zastosowanie przez lokalne firmy takich rozwiązań jak: rejestrowanie podatności materiałów na tworzenie się kolein na różnego rodzaju materiałach bitumicznych, odtwarzanie w warunkach laboratoryjnych stanów naprężenia zbliżonych do stanów na placu budowy, zawansowane badania mrozoodporności materiałów budowlanych takich jak: beton, kruszywa, wyroby ceramiczne, wyroby betonowe oraz wyroby silikatowe.

Nawiązana została współpraca z przedsiębiorstwami. W konsekwencji zapewniony został ciągły transfer wiedzy i technologii, a co za tym idzie podniesiony poziom innowacyjności regionu. Poprzez doświadczenie zdobyte w regionie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie będzie mogła rozpocząć współdziałanie w ramach szerszych, międzynarodowych projektów i przedsięwzięć naukowo – badawczych.

 

Nazwa działania: Działanie I.3 Wspieranie innowacji

Nazwa projektu: Laboratorium budownictwa CSI PWSZ w Chełmie

Nazwa beneficjenta: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Wartość dofinansowania: 14 001 715,25

Okres realizacji: 2009-2013


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj