PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w Lublinie

Celem projektu było stworzenie i udostępnianie nowo powstającym firmom oraz instytucjom naukowo – badawczym profesjonalnej infrastruktury do prowadzenia działalności przedsiębiorczej o charakterze innowacyjnym, w tym efektywnego wykorzystania przez przemysł wiedzy i badań naukowych.

W ramach realizacji inwestycji wybudowane zostały segmenty I i II budynku Parku o przeznaczeniu biurowym oraz biurowo socjalnym i powierzchni użytkowej wynoszącej 2 104 m2. Przestrzeń biurowa powyższych segmentów wykorzystywana jest na siedziby firm działających w Parku oraz utworzonego w jego ramach inkubatora technologicznego, zapewniającego początkującym przedsiębiorcom pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu działalności.

Charakterystyka inwestycji:

Ilość kondygnacji nadziemnych – 1,

Ilość pomieszczeń biurowych – 22,

Teren objęty inwestycją – 10 978,00 m2,

Powierzchnia użytkowa – 2 104 m2,

Ilość miejsc parkingowych – 60.

Firmy ulokowane w inkubatorze działają w warunkach, które sprzyjają rozwojowi biznesu: baza biurowo- badawcza, doradztwo, które pomaga firmom na pierwszym etapie działalności. Z założenia wspierane są głównie firmy z branży informatycznej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej (ICT), biotechnologicznej, optoelektronicznej, ochrony środowiska, widząc w nich największy potencjał rozwoju całego regionu.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie położonym w południowo - wschodniej części Lublina, w dzielnicy Felin, na zbiegu ulic: Droga Męczenników Majdanka -  ul. Bohdana Dobrzańskiego. Obiekt znajduje się na granicy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Mielec – Podstrefy Lublin. W niedalekiej odległości od Parku, w miejscowości Świdnik funkcjonuje Port Lotniczy. Obszar jest bardzo dobrze skomunikowany poprzez drogę krajową S -17, S-12 w kierunku Chełma i Zamościa aż do granicy Państwa. Wszystko to bezpośrednio wpływa na atrakcyjność oferty parku.

Uruchomienie Inkubatora realizuje wizję Lubelszczyzny jako regionu sprzyjającego przedsiębiorcom oraz regionu nauki i edukacji. Inkubator aktywizuje zatrudnienie absolwentów wyższych uczelni, młodych pracowników naukowych zainteresowanych zastosowaniem zdobytej wiedzy w praktyce oraz wdrażaniem innowacji w biznesie. Funkcjonowanie Inkubatora Technologicznego wpływa na realizację dwóch strategicznych celów Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) oraz przyczynia się do wzrostu przedsiębiorczości w regionie i konkurencyjności oferty naukowo–dydaktycznej.


Nazwa działania: Działanie I.3 Wspieranie innowacji

Nazwa projektu: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w Lublinie

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubelskie

Wartość dofinansowania: 12 254 301,05

Okres realizacji: 2008-2012


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.pl



Formularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj