PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Modernizacja bazy naukowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Głównym celem projektu był rozwój infrastruktury badawczej umożliwiającej przygotowanie i integrację jednostek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rzecz prowadzonych badań naukowych z zakresu farmakoterapii chorób cywilizacyjnych, w tym: chorób nowotworowych, układu krążenia, cukrzycy, otyłości.

Przedmiot projektu obejmował modernizację pomieszczeń, przeznaczonych na działalność naukowo-badawczą - laboratoriów, pracowni asystenckich i pomieszczeń pomocniczych - w ośmiu zakładach UMB. Zostały one wyposażone w specjalistyczną aparaturę, infrastrukturę laboratoryjną oraz w meble. Powierzchnia wyremontowanych pomieszczeń wyniosła 1855,74 m2, a liczba zakupionej aparatury naukowo-badawczej – 80szt.

Zakłady objęte projektem w poszeczególnych wydziałach:

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

 • Zakład Chemii Medycznej,
 • Zakład Chemii Organicznej,
 • Zakład Chemii Fizycznej,
 • Zakład Biologii,
 • Zakład Biochemii Farmaceutycznej.  

Wydział Lekarski z Odziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

 • Zakład Patomorfologii Lekarskiej,
 • Zakład Histologii i Embriologii.

Wydział Nauk o Zdrowiu:

 • Zakład Patomorfologii Ogólnej.

Korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • wzrost liczby projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przez jednostki UMB;
 • umocnienie pozycji naukowej UMB;
 • wyższa jakość kształcenia absolwentów UMB poprzez wzrost umiejętności personelu naukowo-dydaktycznego;
 • podniesienie praktycznych umiejętności personelu naukowo-dydaktycznego w zakresie prowadzenia badań z wykorzystaniem nowoczesnego (innowacyjnego) sprzętu;
 • stworzenie atrakcyjnego miejsca do pracy.

Liczba projektów badawczych zrealizowanych przy wykorzystaniu zakupionej aparatury wzrosła o: 9 szt w roku 2010 i 25 szt w roku 2011. Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia i aparatury specjalistycznej umożliwia prowadzenie na światowym poziomie badań z dziedziny farmacji i medycyny, w celu poszukiwania nowych farmakoterapeutycznych strategii przeciwdziałania chorobom nowotworowym.


Nazwa działania: Działanie I.3 Wspieranie innowacji

Nazwa projektu: Modernizacja bazy naukowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Medyczny

Wartość dofinansowania: 11 144 018,94

Okres realizacji: 2009-2012


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj