PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Centrum Badań nad Innowacjami w zakresie zdrowia, technologii informatycznych oraz źródeł energii odnawialnej - infrastruktura badawcza przy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Celem głównym projektu było przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego, budowania konkurencyjności i znaczenia regionu poprzez zwiększenie potencjału badawczo - rozwojowego PSW.

W wyniku zrealizowanego projektu powstał nowoczesny ośrodek badawczy mieszczący laboratoria naukowe Instytutu Budownictwa, Informatyki i Zdrowia. Centrum Badań nad Innowacjami zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt i urządzenia na łączną kwotę 14 516 886,48 zł. przy całkowitej wartości projektu 19 467 382,97zł.

W skład wybudowanych laboratoriów wchodzą:

  • Instytut Zdrowia: Pracownia materiałów i analizy wyników, Pracownia mikrobiologii, Pracownia dezaktywacji i dekontaminacji, Pracownia serologii, Pracownia immunologii, Pracownia biologii molekularnej, Pracownia genotypowania.
  • Instytut Informatyki: Pracownia optyki, Pomieszczenie czyste - Clean room, 2 Pracownie Symulacji, Pracownia chemiczna, 2 Pomieszczenia techniczne;
  • Instytut Budownictwa: 2 Pracownie Konwersji Odnawialnej.

Dzięki inwestycji Instytut Zdrowia może prowadzić nowoczesne badania diagnostyczne i epidemiologiczne nad takimi chorobami zakaźnymi jak gruźlica i borelioza. W ramach Instytutu Informatyki badania są skierowane na rozwój optycznych technik gromadzenia i przetwarzania informacji natomiast głównym obszarem badawczym i podstawowych działań wdrożeniowych Instytutu Budownictwa jest energia odnawialna.

Projekt umożliwił Centrum Badań prowadzenie prac między innymi w  następujących obszarach badawczych:

1. Wpływ generowanego lokalnie pola elektromagnetycznego jako jedna z metod modyfikowania lokalnych zmian  grubości napylanych powierzchni  w procesie sputteringu magnetronowego.

2. Analiza zależności morfologii powierzchni warstw transparentnych tlenków przewodzących z wykorzystaniem mikroskopii AFM w odniesieniu do parametrów procesów i własności elektrycznych otrzymanych warstw.

3. Badanie wpływu oraz możliwości migracji atomów z elementów konstrukcyjnych urządzeń biorących udział w procesie nanoszenia cienkich warstw za pomocą sputteringu magnetronowego

4. Badanie możliwości zastosowań przezroczystych warstw przewodzących w preparatyce materiału biologicznego celem uzyskania obrazów TM z równoczesną obserwacją mikroskopią optyczną.

5. Badanie własności tlenku cyny otrzymanego w procesie sputteringu magnetronowego przy różnych parametrach procesów.

6. Identyfikacja pełnoobjawowych i bezobjawowych zakażeń Borrelia burgdorferi na terenach endemicznych boreliozy w Polsce wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego.

7. Diagnostyczne i epidemiologiczne badania zagrożeń gruźlicą w rejonie Biała Podlaska jako podstawa do działań  profilaktycznych i terapeutycznych.

 

Nazwa działania: Działanie I.3 Wspieranie innowacji

Nazwa projektu: Centrum Badań nad Innowacjami w zakresie zdrowia, technologii informatycznych oraz źródeł energii odnawialnej - infrastruktura badawcza przy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Nazwa beneficjenta: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wartość dofinansowania: 17 285 697,80

Okres realizacji: 2009-2012


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj