PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii Nanobiomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Celem projektu był wzrost innowacyjności prowadzonych badań rozwojowych poprzez poprawę infrastruktury badawczej i informatycznej umożliwiającej inicjację nowoczesnych technologii medycznych, technik diagnostycznych i transfer wiedzy na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Przeprowadzono remont generalny Collegium Medicum, budynku przy ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie, w której siedzibę ma kilka jednostek I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W ramach projektu powstało 14 nowych pracowni badawczo – rozwojowych i laboratoriów wyposażonych w infrastrukturę IT o łącznej powierzchni 286,3 m2. Zakupiono aparaturę i sprzęt medyczny najnowszej generacji dostosowany do wprowadzenia najnowszych technologii biomedycznych i nuklearnych stosowanych w pracach naukowo - badawczych i diagnostycznych.

Techniki naukowo - badawcze opracowane w oparciu o specjalistyczne mikroskopy przez kadrę naukową Uniwersytetu w Katedrach i Zakładach: Biologii i Parazytologii, Higieny, Medycyny Nuklearnej, Biochemii i Biologii Molekularnej, Fizjologii Człowieka, Genetyki Medycznej, Biofizyki i Histologii i Embriologii oraz uzyskane rezultaty badań są udostępniane za pomocą platformy elektronicznej dla zainteresowanych naukowców i podmiotów gospodarczych.

Wykonanie infrastruktury IT w auli w budynku Centrum wraz z zakupem sprzętu audiowizualnego umożliwiło w ramach transferu wiedzy i edukacji zdrowotnej organizację spotkań informacyjnych, konferencji oraz prelekcji, skierowanych do dużej grupy beneficjentów pośrednich, które dotyczyły prezentacji wyników badań, nowych metod badawczych i diagnostycznych, technologii medycznych i profilaktyki zdrowotnej.

Realizacja projektu poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury diagnostycznej wykorzystywanej do wykrywania komórek nowotworowych, czy też badań genetycznych, umożliwia wprowadzanie do metodologii badań precyzyjnych technik nano. Dzięki zakupionej hybrydzie PET/CT z gamma kamerą Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie może prowadzić badania w dziedzinie onkologii, kardiologii i neurologii. Badanie PET/CT z zastosowaniem F-FDG stosowane jest w diagnostyce pojedynczych guzków płuc, raka płuca, raka przełyku, jelita grubego, nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego , czerniaka, chłoniaków, nowotworów głowy i szyi, nowotworów złośliwych mózgu, raka piersi, jajnika, trzustki.

Wyjątkowość tego projektu polega na połączeniu korzyści dla kadry naukowej, pacjentów onkologicznych, studentów i przedsiębiorców, przy czym wszystkie te grupy są zainteresowane poszukiwaniem rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia.

 

Nazwa działania: Działanie I.3 Wspieranie innowacji 

Nazwa projektu: Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii Nanobiomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wartość dofinansowania: 30 620 969,00

Okres realizacji: 2007-2012


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj