PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Budowa wraz z wyposażeniem obiektu badawczo-dydaktycznego Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

Celem projektu była poprawa infrastruktury dydaktycznej i naukowo- badawczej UMCS, poprzez budowę nowego budynku dydaktycznego, który służyć ma prowadzeniu działalności dydaktycznej w zakresie nauk przyrodniczych na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej i naukowo – badawczej.

Przedmiotem projektu była budowa budynku badawczo-dydaktycznego Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie oraz wyposażenie w niezbędną aparaturę badawczą laboratoriów Zakładów Gleboznawstwa, Geologii i Ochrony Litosfery, Hydrografii.

Powstał innowacyjny budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdują się w nim sale dydaktyczne i pomieszczenia administracyjne. W skutek realizacji projektu nastąpiło skupienie wszystkich jednostek Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w jednym kompleksie, zostały stworzone laboratoria spełniające standardy analityczne. Zakłady Gleboznawstwa, Hydrografii oraz Geomorfologii (znajdowały się one do tej pory poza siedzibą Instytutu) zostały przeniesione do nowobudowanego obiektu, a laboratoria specjalistyczne zlokalizowane zostały w pomieszczeniach spełniających wymogi normatywne.

W budynku znajdują się 4 laboratoria specjalistyczne, z których korzystają głównie pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, oraz studenci w trakcie przeprowadzania specjalistycznych badań. Ponadto, znajdują się tam 2 laboratoria o funkcji, głównie dydaktycznej (analizy wody i analizy gruntów), z których korzystają przede wszystkim studenci w ramach zajęć.

Wyposażono laboratoria badawcze – Zakładów: Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Geologii i Ochrony Litosfery, Hydrologii oraz Geomorfologii. – w wysokiej klasy aparaturę naukowo-badawczą. Zakupiona aparatura jest unikatowa w skali regionu, pozwala na dalsze rozwijanie potencjału badawczego jednostki oraz umożliwia, m. in. oznaczanie mikroelementów w analizowanym materiale.

Oddanie do użytku nowych powierzchni dydaktycznych przyczyniło się do zmniejszenia liczby studentów w grupach, a przez to do podniesienia jakości kształcenia. Studenci zyskali warunki do praktycznego uczestnictwa w zajęciach.

W wyniku realizacji projektu zostały utworzone nowe kierunki studiów:

- gospodarka przestrzenna- studia I stopnia

- gospodarka przestrzenna- studia II stopnia

- geoinformacja- studia I stopnia.

Został także poprawiony potencjał naukowo-badawczy Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w zakresie współpracy z jednostkami pozauczelnianymi poprzez poszerzenie możliwości naukowo-badawczych. Zwiększono dostępność do edukacji na poziomie wyższym poprzez wzrost liczby miejsc na istniejących kierunkach oraz otworzenie nowych kierunków, poprawiono dostępność infrastruktury uczelnianej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nazwa działania: Dz. I.1 Infrastruktura uczelni

Nazwa projektu: Budowa wraz z wyposażeniem obiektu badawczo-dydaktycznego Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wartość dofinansowania: 25 488 976,00

Okres realizacji: 2007-2012


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj