PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Projekt dotyczył działalności naukowo-badawczej dwóch Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i jednostki międzywydziałowej Centrum Medycyny Doświadczalnej.

Łącznie w projekcie bierze udział 10 zakładów naukowych zlokalizowanych w sześciu budynkach w Białymstoku:

 • Zakład Chemii i Analizy Leków;
 • Samodzielna Pracownia Analizy Leków;
 • Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej;
 • Zakład Bromatologii;
 • Zakład Farmakoterapii Monitorowanej;
 • Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych;
 • Zakład Farmakodynamiki;
 • Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych;
 • Zakład Klinicznej Biologii Molekularnej;
 • Centrum Medycyny Doświadczalnej.

W ramach realizacji projektu zakupiono 81 sztuk sprzętu specjalistycznego na potrzeby prowadzenia działalności naukowo-badawczej ww. zakładów. Celem ogólnym projektu był rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej pozwalającej na prowadzenie badań naukowych z zakresu farmakoterapii chorób cywilizacyjnych, w tym: chorób nowotworowych, układu krążenia, cukrzycy, otyłości.

Cele szczegółowe projektu dotyczyły:

 • zapewnienia nowoczesnej bazy naukowej poprzez wyposażenie aparaturowe dla 10 jednostek dydaktyczno-naukowych działających w powiązaniu z innymi jednostkami uniwersytetu oraz zewnętrznymi,
 • poprawy jakości pracy naukowej poprzez unowocześnienie infrastruktury badawczej,
 • wzrostu liczby prac badawczo-naukowych,
 • spełnienia standardów pracy badawczej wynikających z norm i dobrej praktyki działalności naukowo-badawczej,
 • utworzenia nowoczesnych laboratoriów naukowych umożliwiających akredytację w zakresie GLP,
 • utworzenia miejsc pracy w sektorze wysoko zaawansowanych technologii,
 • rozwoju współpracy ze sferą gospodarczą,
 • możliwości rozwoju współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej w zakresie wysoko zaawansowanych technologii.

Dzięki unowocześnieniu infrastruktury badawczej zakładów objętych projektem poprawiła się jakość pracy naukowej, spełniono standardy pracy badawczej wynikające z norm i dobrej praktyki działalności naukowo-badawczej, powstała możliwość utworzenia nowoczesnych laboratoriów naukowych i rozwoju współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej w zakresie wysoko zaawansowanych technologii.

Zaplanowanymi rezultatami projektu był rozwój badań naukowych w ramach Centrum Badań Innowacyjnych mierzony ilością projektów badawczych w skali roku w zakładach objętych projektem. W 2011 r. zakładane rezultaty zostały osiągnięte.

Nazwa działania: Dz. I.3 Wspieranie innowacji

Nazwa projektu: Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wartość dofinansowania: 11 206 260,86 zł

Okres realizacji: 2009 - 2011


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj