PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ilość pozycji:   203
<<  <  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  >  >>

Lokalne Centra Obsługi Inwestora

Projekt pn. "Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway" był oddolną gmin, przedsiębiorców i lokalnych stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich (LGD).

Więcej

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w Lublinie

Celem projektu było stworzenie i udostępnianie nowo powstającym firmom oraz instytucjom naukowo – badawczym profesjonalnej infrastruktury do prowadzenia działalności przedsiębiorczej o charakterze innowacyjnym, w tym efektywnego wykorzystania przez przemysł wiedzy i badań naukowych.

Więcej

Lubelskie Centrum Konferencyjne

Lubelskie Centrum Konferencyjne o całkowitej powierzchni ok. 13 tys. m2 powstało w centrum Lublina, przy jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic miasta - Alejach Racławickich.

Więcej

Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystania szans rozwojowych

Projekt miał na celu stworzenie stałej platformy współpracy Lublina i Rzeszowa w zakresie tworzenia i realizacji polityki rozwojowej oraz poprawę wizerunku obu miast w kraju i za granicą. Projekt dzielił się na 3 grupy działań: strategie i badania, promocja i reklama oraz kongresy.

Więcej

Modernizacja bazy naukowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Głównym celem projektu był rozwój infrastruktury badawczej umożliwiającej przygotowanie i integrację jednostek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rzecz prowadzonych badań naukowych z zakresu farmakoterapii chorób cywilizacyjnych, w tym: chorób nowotworowych, układu krążenia, cukrzycy, otyłości.

Więcej

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg

Celem projektu była poprawa stanu technicznego skrzyżowań oraz dróg, dzięki czemu poprawiły się warunki bezpieczeństwa ruchu zarówno pojazdów, rowerzystów jak i pieszych.

Więcej

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego

W ramach projektu powstały dwie nowoczesne hale - odbudowano spaloną halę F oraz postawiono zupełnie nową, będącą centralnym miejscem Targów hala wystawiennicza o powierzchni 6 tysięcy metrów kwadratowych i wysokości 12 metrów, o futurystycznej bryle i nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.

Więcej

Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie

Dzięki inwestycji w rozwój transportu publicznego w Olsztynie, skrócił się czas podróży, ograniczono emisję hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych, co wpłynęło na poprawę komfortu życia w mieście.

Więcej

Modin II - modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Projekt był kontynuacją wcześniejszych działań podjętych przez Politechnikę Świętokrzyską w celu poprawy warunków pracy oraz nauki na kierunkach technicznych.

Więcej

Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej

Sześć samorządów województwa Podlaskiego i Lubelskiego zawarło partnerstwo w celu wypracowania wspólnego długookresowego kierunku rozwoju oraz realizacji działań promocyjnych regionu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 w dolinie Bugu. Obok gmin: Drohiczyn, Ciechanowiec, Konstantynów, Perlejewo, Janów Podlaski, Siemiatycze, w projekcie brały udział także środowiska naukowe, biznesowe i organizacje pozarządowe z regionu.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj