PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ilość pozycji:   203
<<  <  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  >  >>

Kompleksowe doposażenie laboratoriów B+R prowadzących badania nad bio-materiałami oraz nowoczesnymi metodami analizy substancji wykorzystywanych w naukach biomedycznych i farmaceutycznych

Projekt obejmował zakup aparatury badawczej i zainstalowanie jej w: Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii, Katedrze Chemii i Zakładzie Chemii Fizycznej, Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej.

Więcej

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego nowoczesnych usług i produkcji w północno-wschodniej części Międzyrzeca Podlaskiego

Celem głównym projektu było zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych związanych z nowoczesnymi usługami.

Więcej

Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno-Park" w Ełku

Miejska Strefa Rozwoju Techno-Park w Ełku to kompleksowo przygotowany pod inwestycje teren o powierzchni około 25 ha, z drogami wewnętrznymi i doprowadzonymi mediami.

Więcej

Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie

Projekt polegał na kompleksowym przygotowaniu pod inwestycje terenu produkcyjnego położonego w południowej części Zambrowa. Poszczególnymi elementami projektu są: drogi, parkingi i chodniki, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, pasy zieleni, sieć oświetlenia drogowego.

Więcej

Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

Celem projektu jest realizacja konkurencyjnego produktu turystycznego w postaci nowego szlaku wodnego (droga wodna łącząca Wielkie Jeziora Mazurskie z Kanałem Augustowskim), wykorzystującego unikalne walory środowiska przyrodniczego, z istniejącymi wyjątkowymi aspektami przyrody tego obszaru oraz obecnym zagospodarowaniem turystycznym, w oparciu o istniejący silny wizerunek tego regionu, do których należą określenia takie jak: „raj dla aktywnych”, „unikalna przyroda”, „naturalna żywność”, „czyste środowisko”, „kraina tysiąca jezior”, „naturalne piękno”, „doskonałe miejsce odpoczynku i azylu”.

Więcej

LABIN - Wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Celem ogólnym projektu LABIN - wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych politechniki świętokrzyskiej w kielcach było wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu świętokrzyskiego, wzrost jego innowacyjności i atrakcyjności inwestycyjnej w zjednoczonej Europie, poprzez przygotowanie uczelni wyższych do aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz stworzenie warunków szerokiego badawczo–rozwojowego współdziałania regionalnego i międzynarodowego.

Więcej

Laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie

Celem nadrzędnym Projektu realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie było wzmocnienie potencjału Uczelni oraz przyspieszenie rozwoju i innowacyjności firm działających w branżach: mechanicznej, samochodowej, lotniczej, paliwowej, elektrycznej oraz biomedycznej.

Więcej

Laboratorium budownictwa CSI PWSZ w Chełmie

Celem projektu było wykorzystanie potencjału miejscowej uczelni do przyśpieszenia rozwoju i innowacyjności funkcjonujących w regionie chełmskim podmiotów gospodarczych.

Więcej

Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875

Władze Samorządowe Województwa Podkarpackiego oraz Województwa Świętokrzyskiego zawarły porozumienie o realizacji drogi łączącej Rzeszów z Kielcami. Nowa droga została poprowadzona przez powiaty mielecki i staszowski, a na terenie gminy Połaniec powstała nowa przeprawa mostowa przez rzekę Wisłę.

Więcej

Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875

Głównym elementem projektu była budowa mostu na rzece Wiśle w okolicach miejscowości Zawada (na terenie gminy Połaniec) do miejscowości Gliny Małe (na terenie gminy Borowa)

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj