PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ilość pozycji:   203
<<  <  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  >  >>

Infrastruktura zaplecza badawczo-rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa

Głównym celem projektu pn. “Infrastruktura zaplecza badawczo-rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” była poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych.

Więcej

Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI

Poszerzanie możliwości ludzkiego mózgu, poprawianie wyników wyczynowych sportowców, zwiększenie trwałości układów mechanicznych – to tylko niektóre z efektów badań prowadzonych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie dziEki wdrożeniu projektu pn. „Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI”.

Więcej

Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie

Inwestycję zlokalizowano przy ul. Głębokiej na terenie istniejącego kompleksu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. W ramach projektu powstał obiekt złożony z dwóch równoległych budynków połączonych łącznikiem w poziomie pierwszego i drugiego piętra wraz z przyłączami, ukształtowaniem terenu, drogami, parkingami, ciągami pieszymi, zielenią oraz małą architekturą.

Więcej

Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych -INCBR w Puławach

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach to instytucja zajmująca się kompleksowymi badaniami w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej

Innowacyjny klaster Zdrowie i Turystyka "Uzdrowiska - Perły Polski Wschodniej"

Celem projektu był rozwój powiązania kooperacyjnego (klastrowego) pomiędzy jego uczestnikami działającymi w branży turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej, a także włączenie innych zainteresowanych współpracą podmiotów.

Więcej

Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej

Stworzenie ponadregionalnej platformy współpracy pomiędzy gminami położonymi na terenie Polski Wschodniej było głównym celem projektu zrealizowanego przez Gminę Mielec, w partnerstwie z gminami: Baligród, Chełm, Grajewo, Pawłów i Tuszów Narodowy.

Więcej

Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości byłych miast wojewódzkich Polski Wschodniej na przykładzie Elbląga i Suwałk

Celem projektu było stworzenie strategii rozwoju regionów Elbląga i Suwałk poprzez zbudowanie stałej platformy kooperacji. Było to przedsięwzięcie o zasięgu ponadregionalnym, oparte o wykorzystanie „best practices”, dla pobudzania współpracy podmiotów z Polski Wschodniej.

Więcej

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu był innowacyjną formą współpracy firm i instytucji świadczących usługi skierowane do szeroko pojętego biznesu. Jego głównym zadaniem było podniesienie konkurencyjności firm działających w regionie województwa podlaskiego.

Więcej

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej

Celem projektu było stworzenie trwałych ram współpracy pomiędzy instytucjami i przedsiębiorstwami działającymi w obszarze usług turystycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Więcej

Klaster Spawalniczy KLASTAL - integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej

Celem głównym projektu było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży spawalniczej w Polsce Wschodniej, szczególnie zaś firm z terenu Lubelszczyzny i Podkarpacia skupionych wokół Klastra Spawalniczego „KLASTAL”.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj