PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ilość pozycji:   203
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>

Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu w Lublinie

W ramach projektu powstało Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu, składające się z laboratoriów transportu, informatyki i psychologii transportu, wyposażonych w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą przeznaczoną do realizacji projektów badawczych oraz generowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz przemysłu i gospodarki

Więcej

Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej

Głównym celem budowy Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej było podniesienie atrakcyjności kierunków studiów oferowanych przez uczelnię oraz stworzenie sprzyjających warunków do transferu wiedzy na linii jednostka naukowa-gospodarka.

Więcej

Centrum Innowacyjnych Technologii

Realizacja projektu obejmowała budowę oraz wyposażenie obiektu Centrum Innowacyjnych Technologii (CIT) w wysokospecjalistyczny sprzęt, umożliwiający prowadzenie prac naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych. CIT jest jednostką badawczo-naukową Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, zajmującą się zagadnieniami inżynierii powierzchni metali oraz badaniami na potrzeby przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, elektromaszynowego, samochodowego i rolno–spożywczego.

Więcej

Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej

Głównym celem projektu była poprawa potencjału naukowo-badawczego Politechniki Białostockiej i przygotowanie Uczelni od aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki, poprzez stworzenie Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej.

Więcej

Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Podstawowym celem projektu było włączenie chełmskiej uczelni w proces budowania innowacyjnej gospodarki regionu lubelskiego poprzez poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy.

Więcej

Czas na Lubartów - kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje

Projekt polegał na uzbrojeniu prawie 20 ha terenu przy ul. Gazowej w Lubartowie z przeznaczeniem pod działalność inwestycyjną.

Więcej

Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19

Inwestycja jest jedną z kluczowych dla dostępności komunikacyjnej Lublina, stanowi jeden z etapów spójnej strategii komunikacyjnej, której celem jest połączenie układu komunikacyjnego miasta z obwodnicą miasta Lublin.

Więcej

Drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19

Głównym celem projektu była poprawa powiązań komunikacyjnych Lubelszczyzny z krajowym i międzynarodowym układem transportowym oraz usprawnienie powiązań regionalnych pomiędzy miejscowościami w centralnej części województwa lubelskiego.

Więcej

Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe

Projekt został podzielony na dwa zadania: Budowa infrastruktury Elbląskiego Parku Technologicznego (Centrum Logistyczne) oraz Budowa systemu dróg dla Elbląskiego Parku Technologicznego (EPT) w kierunku ul. Mazurskiej – o łącznej długości 2,8 km wraz z infrastrukturą techniczną.

Więcej

Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie - II etap

Projekt był kontynuacją wcześniejszych działań, podjętych przez Gminę Lublin, mających na celu zachęcenie inwestorów do lokowania swoich przedsiębiorstw w regionie Polski Wschodniej.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj