PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ilość pozycji:   203
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>

Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

W ramach projektu wybudowano i wyposażono Collegium Pharmaceuticum. Dzięki dofinansowaniu powstał budynek Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Chodźki o całkowitej powierzchni 9321,7 m2.

Więcej

Budowa wraz z wyposażeniem obiektu badawczo-dydaktycznego Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

Celem projektu była poprawa infrastruktury dydaktycznej i naukowo- badawczej UMCS, poprzez budowę nowego budynku dydaktycznego, który służyć ma prowadzeniu działalności dydaktycznej w zakresie nauk przyrodniczych na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej i naukowo – badawczej.

Więcej

Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28

Celami, które przyświecały twórcom nowoczesnej obwodnicy miasta Przemyśla były: poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych Podkarpacia, poprawa komunikacji drogowej w Przemyślu, rozładowanie zatorów i przyczynienie się do większego bezpieczeństwa w mieście.

Więcej

Budowa Zakładu Laboratoryjno-Produkcyjnego Technologii światłowodowych, zlokalizowanych na działkach nr ew. 1867/156 i 1867/157 położonych w Jasionce, gm. Trzebownisko

W ramach projektu wybudowano obiekt oraz wyposażono w nowoczesne urządzenia i maszyny. Nowoczesna baza laboratoryjna służy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych nad własnością kabli, ich ulepszaniem oraz technologią produkcji.

Więcej

Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie

Celem projektu było przygotowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki oraz rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych w zakresie gastronomii, dietetyki i biooceny żywności.

Więcej

Centralne Laboratorium Wdrożeń Politechniki Lubelskiej

Współpraca na linii nauka-gospodarka to nie tylko korzyści dla przedsiębiorców, jakie płyną z wdrożenia wyników badań, ale także dobre przygotowanie studentów do wymagań współczesnego rynku pracy. Politechnika Lubelska chcąc uatrakcyjnić ofertę naukową skierowaną zarówno do obecnych i przyszłych studentów, jak i naukowców oraz przedsiębiorców, zrealizowała projekt pn.”Centralne Laboratorium Wdrożeń Politechniki Lubelskiej”.

Więcej

Centrum Badań nad Innowacjami w zakresie zdrowia, technologii informatycznych oraz źródeł energii odnawialnej - infrastruktura badawcza przy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Celem głównym projektu było przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego, budowania konkurencyjności i znaczenia regionu poprzez zwiększenie potencjału badawczo - rozwojowego PSW.

Więcej

Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie aktywnie włącza się w badania praktycznego wykorzystania efektów badań naukowych. To była także główna przesłanka stojąca za wdrożeniem projektu pn. ”Centrum Badawczo-Innowacyjnego”. W jego ramach wybudowano nowy obiekt i wyposażono go w najnowocześniejszą aparaturę badawczą. Co ważne - kubatura obiektu pozwala na instalację dużych urządzeń (w tym linii pilotażowych) i umożliwi naukowcom realizację zadań badawczych o charakterze aplikacyjnym w obszarach badawczych odpowiadających zapotrzebowaniu przedsiębiorców z regionu.

Więcej

Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytet Rzeszowski

Przedmiotem projektu był zakup wyposażenia naukowego na potrzeby powołania na Uniwersytecie Rzeszowskim tzw. Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych. Zakupione wyposażenie naukowe zostało zlokalizowane w 5 laboratoriach, a w ramach nich w 13 pracowniach.

Więcej

Centrum Edukacji Międzynarodowej

Dzięki projektowi Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie uruchomiła nowoczesne Centrum Edukacji Międzynarodowej. Do dyspozycji studentów i naukowców jest 15 specjalistycznych laboratoriów z nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie sprzętem.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj