PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ilość pozycji:   203
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>

Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski - granica państwa

Dzięki inwestycji czas przejazdu do przejścia granicznego z Ukrainą w Zosinie jest krótszy. Łatwiejszy jest również dojazd do przemysłowej dzielnicy Hrubieszowa. Nowa droga oznacza także zwiększenie płynności ruchu w mieście oraz zmniejszenie uciążliwości mieszkańców związanej z zanieczyszczeniem powietrza, hałasem oraz wypadkami.

Więcej

Budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61

Realizacja planowanej obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny ma służyć poprawie warunków ruchu tranzytowego, jego płynności i bezpieczeństwa oraz poprawić warunki komunikacyjne z terenami sąsiednimi.

Więcej

Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S-61

Celem zrealizowanej inwestycji - obwodnicy miejscowości Stawiski była poprawa warunków ruchu tranzytowego, jego płynności i bezpieczeństwa oraz poprawa warunków komunikacyjnych z terenami sąsiednimi.

Więcej

Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S61

Obwodnica znacznie poprawiła warunki ruchu tranzytowego, jego płynność i bezpieczeństwo użytkowników. Natomiast eliminacja ruchu pojazdów ciężkich z obszaru zabudowanego poprawiła warunki środowiskowe (ekologicznych warunków życia ludzi w zakresie zanieczyszczeń atmosfery i hałasu) oraz usprawniła komunikację z terenami sąsiednimi.

Więcej

Budowa obwodnicy Północnej Biłgoraju

Obwodnica północna Biłgoraja została oddana do użytku w grudniu 2014 roku. Była to jedna z największych prowadzonych w ciągu ostatnich lat inwestycji na terenie gminy.

Więcej

Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78

Cele realizacji projektu to przeniesienie ruchu , szczególnie tranzytowego poza zwartą zabudowę , w tym centrum miasta oraz obsługa komunikacyjna terenów sąsiadujących, poprawa bezpieczeństwa ruchu na istniejących ciągach komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnych skutków ruchu drogowego (hałas, emisja zanieczyszczeń), zwiększenie atrakcyjności ekonomicznej miasta i gminy poprzez stworzenie doskonałych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki.

Więcej

Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku

Głównym celem Projektu „Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku” było zwiększenie ilości i poprawa jakości połączeń komunikacyjnych miasta z krajowym i międzynarodowym układem transportowym.

Więcej

Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku

Z uwagi na rolę i funkcję jaką pełnią w układzie drogowym miasta i województwa podlaskiego ulice Piastowska i Wł. Wysockiego oraz powstały z ich połączenia ciąg komunikacyjny głównym celem projektu było zwiększenie ilości i poprawa jakości połączeń komunikacyjnych miasta z krajowym i międzynarodowym układem transportowym.

Więcej

Budowa stałej współpracy pomiędzy gminami Zaleszany, Pysznica, Komarów-Osada, Łabunie, Skierbieszów, poprzez wspólne tworzenie polityki rozwoju regionalnego na terenie Polski Wschodniej

Gmina Zaleszany (Lider – woj. podkarpackie), w partnerstwie z Gminą Komarów-Osada (woj. lubelskie), Gminą Łabunie (woj. lubelskie), Gminą Pysznica (woj. podkarpackie) oraz Gminą Skierbieszów (woj. lubelskie), zrealizowała projekt mający na celu stworzenie wspólnej polityki rozwoju regionu.

Więcej

Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic

Realizacja Projektu pozwoliła na zwiększenie punktualności i bezpieczeństwa funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej oraz znaczną poprawę komfortu korzystania z jej usług. Długofalowym oddziaływaniem projektu będzie zwiększenie potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj