PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ilość pozycji:   203
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>

Budowa i wyposażenie Policyjnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dla wzmocnienia bezpieczeństwa państwa

W ramach projektu wybudowano i wyposażono dwa innowacyjne budynki, tj. Uczelniano-Policyjny System Biblioteczno-Informacyjny oraz Policyjne Centrum Analityczno-Badawcze, w którym znajdują się specjalistyczne laboratoria i pracownie policyjne.

Więcej

Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego

Celem realizacji projektu było stworzenie wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej, który będzie służył osobom wiążącym przyszłość z innowacyjnymi technologiami. Park to doskonałe połączenie nowoczesnej infrastruktury z ciekawym designem i architekturą.

Więcej

Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego.

Powstanie Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech oraz rozbudowa infrastruktury Mieleckiego Parku Przemysłowego w Mielcu o elementy istotne z punktu widzenia poprawy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej zwłaszcza innowacyjnej i usługowej w różnych dziedzinach techniki, wynikających zarówno z tradycji przemysłowej Mielca jak również współczesnych trendów wolnorynkowych rozwoju gospodarczego opartego na wiedzy i realizowanego szczególnie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Więcej

Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym

Projekt zakładał budowę budynków Instytutu Biologii oraz budynku Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uczelnianym Centrum Obliczeniowym na terenie kampusu uniwersyteckiego przy ul. Ciołkowskiego. Obiekty odpowiadają współczesnym standardom i wymogom dydaktycznym na miarę XXI wieku. Współczesna forma budynków, zaprojektowana przez architekta prof. Marka Budzyńskiego, nawiązuje do naturalnego otoczenia jakim jest sąsiadujący z terenem kampusu las.

Więcej

Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca ‘80

Przedmiotem projektu było utworzenie bezpośredniego połączenia przyszłego Zintegrowanego Dworca Metropolitalnego w Lublinie z siecią miejskiego systemu transportu publicznego. Projekt zlokalizowany jest w dzielnicy Za Cukrownią.

Więcej

Budowa mostu na Wiśle w mieście Kamień wraz z budową dróg dojazdowych

W wyniku realizacji Projektu dojdzie do stworzenia korytarza transportowego łączącego wschodnią granicę państwa z centrum Polski.

Więcej

Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej Nr 4 Jędrzychowice - Korczowa

Celem projektu była budowa ponad jedenastokilometrowego (11,31) odcinka obwodnicy, która pozwoliła na przeniesienie ruchu tranzytowego z centrum miasta poza tereny zabudowane.

Więcej

Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728

Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych, natomiast wybudowana obwodnica miasta Końskie, przejęła ruch tranzytowy z centrum, co przyczyniło się do znacznej poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.

Więcej

Budowa obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska

Obwodnica miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835, popularnie zwana obwodnicą południową, jest doskonałym uzupełnieniem oddanej w 2014 roku do użytku obwodnicy północnej.

Więcej

Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski – granica państwa

Celem inwestycji była poprawa jakości infrastruktury drogowej w regionie, poprzez dostosowanie DK nr 74 do parametrów i standardów Unii Europejskiej, jak również poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Celem było także udrożnienie ciągu drogi krajowej nr 74, poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta oraz skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków życia mieszkańców miasta Frampol, poprzez wyeliminowanie szkodliwych czynników, związanych z dużym natężeniem ruchu drogowego (spaliny, hałas, wibracje) oraz ochrona zabytkowej części miasta.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj